Een voorbeeld zoals de politie het kruispunt wil.© JW

Kruispunt Clemenshoek-Eikenstraat moet veiliger

Reet -

Voor fietsers die nu de rijbaan aan de kruising van de Clemenshoek met de Eikenstraat willen oversteken, is geen enkele signalisatie of geschilderde oversteekplaats voorzien. Het gemeentebestuur kreeg van de politie het advies dit in orde te brengen.

 

Door de Clemenshoek te knippen is deze weg autoluwer geworden en wordt deze straat vooral door meer fietsers gebruikt. Maar voor zij die de rijbaan willen oversteken is geen signalisatie of een in het rood geschilderde oversteekplaats voorzien. Ook voor automobilisten in de Eikenstraat is er geen enkele aanduiding om te waarschuwen dat men een locatie passeert met veel overstekende fietsers.

Op advies van de politie zullen op de rijbaan 2 onderbroken lijnen geschilderd worden in het verlengde van het fietspad in de Clemenshoek tot aan de aansluiting op het fietspad van de Eikenstraat. Daartussen krijgt de ondergrond een rode verflaag om de attentie van de automobilisten aan te scherpen. De oversteekplaats dient in beide richtingen ook met verkeersborden gesignaleerd te worden.

Aan het einde van het fietspad van de Clemenshoek worden haaientanden geschilderd voor de fietsers en komt een verwittigingsbord om te verduidelijken dat ze het kruisend fietsverkeer voorrang moeten verlenen.  (JW)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Verkeersnieuws Antwerpen