Afscheidnemend medewerker Marc Vergauwen (links) en nieuwe erfgoedcoördinator Tom Dorau bij de kleibreekmolen die onder impuls van Erfgoed Rupelstreek werd gerestaureerd.© bar

Rupelstreek heeft met Tom Dorau nieuwe erfgoedcoördinator: “Meer samenwerking gaat alleen maar meerwaarde bieden”

Rupelstreek -

Na een lange zoektocht heeft Erfgoed Rupelstreek met Tom Dorau (46) een nieuwe coördinator beet. De archeoloog van opleiding is gedreven om meer samenwerking tussen de erfgoedactoren in de Rupelstreek tot stand te brengen. Erfgoedmedewerker Marc Vergauwen, die eind 2022 na elf jaar dienst afscheid nam, hoopt dat deze ambitie, die in het verleden al eens spaak liep, zich ten volle kan ontplooien. We zochten beide heren op voor een gesprek over verleden, heden en toekomst van een streek die met haar (industriële) verleden vele troeven in handen heeft.

Bart Roggeman

In 2012 kwam Marc Vergauwen aan boord van de in 2009 opgerichte intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Rupelstreek, die intussen is geëvolueerd naar een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). “Uit interesse voor het erfgoed van mijn streek was ik voordien al actief in het samenwerkingsverband Rupelstreek dat eind 2011 uiteindelijk een stille dood stierf. Samenwerken bleek geen evidentie, wat ook daarna nog is gebleken. Toen ik begon, was er niks van overkoepelende structuur. Onze opdracht was om daaraan te bouwen. Zo werd een poging ondernomen om een samenwerking op te zetten tussen de verschillende steenbakkerijmusea, die toen helaas op niets uitdraaide. Toen is de beslissing genomen om op z’n minst toch voor structuur te zorgen door te evolueren naar een onroerenderfgoeddienst. Met de subsidies kon zo iemand professioneel als coördinator worden aangeworven.”

Een halfjaar later volgde echter een nieuwe domper met het onverwachte ontslag van de vorige coördinator en een hele zoektocht naar een opvolger die uiteindelijk werd gevonden in de persoon van Tom Dorau.

Schoolvoorbeeld

Ondanks die obstakels blikt Marc Vergauwen toch met voldoening terug op zijn periode om de Rupelstreek mee op de kaart te zetten. “We beschikken hier over een ongelooflijk erfgoed dat alle promotie verdient. Ondanks alle obstakels zijn we er toch in geslaagd om enkele initiatieven te ontplooien zoals de restauratie van een kleibreekmolen van de voormalige Gilliotfabriek in Hemiksem die nu in het gelijknamige museum staat te pronken. Die kwam tot stand door een samenwerking met onder meer de Provinciale Technische Scholen in Boom (PTS) en de heemkundige kring van Hemiksem, een schoolvoorbeeld van samenwerking. Ik hoop dan ook van harte dat een verder doorgedreven samenwerking toch meer van de grond kan komen.”

Dat is ook waar Tom Dorau volop wil op inzetten. “Ik kom zelf uit een regio met een rijk industrieel verleden, Beringen-Mijn”, vertelt hij. Bij veel mensen staan die oude industriële sites synoniem voor verval, versleten, vuil en roest die ze zo snel mogelijk weg willen, terwijl er heel wat schoonheid in schuilt. Door mijn roots heb ik dat ingezien. Toen ik hier, door mijn beroepsbezigheden een aantal jaren geleden in de Rupelstreek aanbelandde, overkwam mij hetzelfde gevoel.”

Generatiewissel

“Ik ben daarom gedreven door die samenwerkingen die moeten worden opgezet. Bij vele van de genomen initiatieven hier dient zich een generatiewissel aan en we kampen met het algemeen fenomeen van een nood aan vrijwilligers. Samenwerkingen kunnen alleen maar een meerwaarde bieden en voor de nodige promotie zorgen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners