© ATV

Bemaling voor bouw Scheldetunnel gestart

Antwerpen -

De bemaling op de werf Scheldetunnel is begonnen. Het met PFAS vervuilde grondwater zal worden gezuiverd en geloosd in de Schelde en op Linkeroever in het natuurgebied Blokkersdijk. Op Linkeroever wordt 380 miljoen liter grondwater opgepompt en gezuiverd.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Werken aan Scheldetunnel worden niet stilgelegd ondanks verzet milieubewegingen

De bemalingswerken zijn begonnen zoals gepland. Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen hadden enkele actiecomités een procedure opgestart om de vergunning te schorsen. Het verzoekschrift werd afgewezen waardoor de timing kan worden gehandhaafd.

Bemalingswerken zijn nodig om de Scheldetunnel binnen de Oosterweelverbinding te bouwen. Op Linkeroever zal gedurende twee jaar 380 miljoen liter of 380.000 m³ grondwater worden opgepompt. Dat grondwater is vervuild met PFAS. Waterzuiveringsstations verwijderen deze stof uit het water zodat het voldoet aan de lozingsnormen die opgelegd worden in de vergunning. Het grondwater wordt vervolgens in de Schelde geloosd of naar het nabijgelegen natuurgebied Blokkersdijk op Linkeroever.

© Victoriano Moreno

Voor Blokkersdijk gaat het maximaal om 100.000 m³ water. Ook fosfaten en nitraten worden uit dit water verwijderd voor het in de Blokkersdijk komt. Tegen de zomer zal de vijver van Blokkersdijk aangevuld kunnen worden met water van de werf Scheldetunnel.

“Dankzij de lozing van opgepompt en gezuiverd grondwater kunnen we de verdroging van Blokkersdijk stoppen zonder schade aan de natuur toe te brengen”, zegt Jef Van De Wiele van Natuurpunt Waasland. “Alleen zo kan de achteruitgang van de biodiversiteit in dit waardevolle en Europese beschermde natuurgebied getemperd worden.”

De Scheldetunnel wordt de derde Scheldekruising voor Antwerpen en omgeving. Weggebruikers die het noorden van de stad of de haven willen bereiken, moeten niet langer omrijden. Het is een belangrijk element in de Oosterweelverbinding.

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Climaxi, Red Onze Kleiputten en bugerplatform OnzeMobiliteit stoppen niet met hun juridische strijd tegen de werken. Zij beslissen om bouwheer Lantis, CORTU (Tijdelijke Maatschap Combinatie Oosterweeltunnel) en de Vlaamse overheid in gebreke te stellen.

© Victoriano Moreno

“De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) deelde ons mee dat er geen studie is afgerond over de best beschikbare techniek om water te zuiveren van PFAS”, zegt Katrin Van den Troost van Climaxi. “Daarmee toont de overheid dat ze niet zorgvuldig handelt. De overheid vergunt zonder dat de best beschikbare technieken onderzocht zijn. De actiegroepen stellen Lantis en de overheid verantwoordelijk voor alle schade die ze hierdoor veroorzaken.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Oosterweel