De raadsleden die afscheid namen van gemeenteraad of OCMW.© rr

Hulde voor afscheidnemende gemeenteraadsleden

Wuustwezel -

Na de jongste gemeenteraad vierde het bestuur de oud-gemeenteraadsleden die de laatste twee jaar afscheid hebben genomen. Dat was omwille van een vervelend virus nog niet gebeurd.

Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) bracht hulde aan deze oud-raadsleden tijdens de receptie in GC Blommaert voor hun inzet voor de Wuustwezelse bevolking. “Zij hebben zich hiertoe ingezet en ook nu bleek dat er over de partijgrenzen heen kon gepraat worden over de zaken die hen bindt, met name handelen in het belang van de burger en de bevolking van Wuustwezel in het algemeen.” De oud-gemeenteraadsleden kregen ook allemaal nog een streekproductenbox ‘Wezelse Weelde’.

Op de foto van links naar rechts: Rik Vermeiren (ere-OCMW-raadslid, oud-gemeenteraadslid en oud-raadslid van het Bijzonder comité van de Sociale Dienst), burgemeester Dieter Wouters, Leo Geysen (oud-gemeenteraadslid voor CD&V), Wim Vorsselmans (oud-gemeenteraadslid voor Open VLD), Ben Gagelmans (oud-gemeenteraaslid voor N-VA), Jos Van Hasselt (oud-gemeente- en oud-OCMW-raadslid voor N-VA) en Theo Neys (oud-OCMW-raadslid en nadien ook van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst voor CD&V). Niet aanwezig waren de oud-raadsleden Eric Holemans, Karen Anthonissen en Koen Spitaels. (vw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Politiek Antwerpen