Mariette gaat regelmatig op stap om zwerfvuil op te ruimen.© RR

Mariette haalt halve ton PMD-afval meer op, burgemeester streng voor vervuilers: “Onacceptabel”

Ravels -

Het voorbije jaar werd meer zwerfvuil opgehaald in Ravels dan het jaar daarvoor. De gemeente waarschuwt voor GAS-boetes tot 350 euro en zoekt vrijwillige Mooimakers.

Wouter Adriaensen

Mariette is een van de Ravelse Mooimakers, vrijwilligers die zwerfafval verzamelen in hun omgeving. In 2021 haalde ze ruim 700 kilo PMD-afval en 1.450 kilo restafval op, vorig jaar was dat respectievelijk ruim 1.200 kilo en 1.600 kilo. Een totale stijging van meer dan 600 kilo met andere woorden, terwijl het aantal keer dat ze op pad ging en de locaties die ze bezocht niet veranderden.

Het gemeentebestuur stelde tegelijk vast dat het aantal geruimde sluikstorten steeg van 124 naar 142. “Het is onacceptabel dat er zoveel zwerfvuil is”, reageert burgemeester Walter Luyten (CD&V). “We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat we ons afval op de juiste manier weggooien. Laat ons samen werken aan een schonere gemeente voor nu en in de toekomst.”

500 koeien

Het gemeentebestuur wijst op de negatieve gevolgen van zwerfvuil en sluikstort. Zo sterven in België elk jaar vijfhonderd koeien door eten van afval dat via veevoeder in hun magen terecht is gekomen. Daarnaast zijn er veel klachten van inwoners die er zich aan storen.

“Het voorkomen van zwerfvuil is eenvoudiger en kost minder tijd dan het opruimen ervan”, aldus de burgemeester. “We merken echter de laatste tijd steeds vaker dat sommige mensen hun kleine huishoudzakjes in de gemeentelijke vuilnisbakken gooien in plaats van ze op de juiste manier weg te gooien omdat ze daarvoor geen kosten hoeven te betalen. Ook dat is een vorm van afvalvervuiling.”

Statiegeld

Wie afval achterlaat op een plaats waar het niet hoort, van sigarettenpeuken over hondenpoep tot paraplu’s, begaat een overtreding. Personen vanaf 14 jaar kunnen daarvoor een GAS-boete krijgen die kan oplopen tot 350 euro. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ tekende het Ravels gemeentebestuur in 2021 de statiegeldalliantie. “We staan achter het idee dat de consument geld terugkrijgt voor blikjes en flesjes die ingeleverd worden”, zegt schepen voor Milieu Eric Van Gestel (CD&V). “Nu belanden die zaken veelal naast de weg.”

Vrijwillige zwerfvuilopruimers melden zich best aan bij de gemeente. Wie geregistreerd is, ontvangt gratis opruimmateriaal, kan zijn volle zwerfvuilzakken kwijt en is verzekerd voor mogelijke ongevallen onderweg.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners