© atv

Onderzoek naar PFAS-verontreiniging op twee sites in Brecht

Brecht -

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en Agentschap Zorg en Gezondheid hebben een sterk vermoeden er zowel in de brandweerkazerne als in de Vaartkant Links+36 PFAS-verontreiniging is. Deze twee sites zijn onderzocht. Het is nog niet zeker of daar de bodem en/of het grondwater verontreinigd zijn.

Sinds de zomer van 2021 besteedt de Vlaamse overheid veel aandacht aan de PFAS-problematiek. Op meer dan achthonderd locaties in Vlaanderen voert de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een verkennend onderzoek.

In eerste instantie wordt de bodem onderzocht op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust. Hiervoor komen ook twee locaties in Brecht in aanmerking.

De sites zijn onderzocht, maar verder beschrijvend onderzoek moet in een latere fase aantonen of de bodem of het grondwater daadwerkelijk verontreinigd is. Inwoners in een straal tussen 100 en 150 meter rond de twee sites werden geïnformeerd. Voor hen geldt een aantal maatregelen, in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. De gemeente volgt het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid zijn nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken op de risicolocatie(s) en in de ruime omgeving moeten de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen. Brecht staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. (ella)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV