Eind vorig jaar plantten leerlingen van gemeentelijke basisschool Wigo al extra groen in natuurpark WilderTnis.© koen fasseur

Leerlingen breiden Horendonkse bossen uit met drie hectare en ruim tweeduizend struiken

Essen -

De Bosgroep Antwerpse Gordel, leerlingen van basisschool Vincentius Horendonk en de gemeente vergroten de Horendonkse bossen op woensdag 8 februari met drie hectare. Op twee kale percelen planten ze drie bosranden aan met ruim tweeduizend struiken.

De Horendonkse bossen liggen vlak op de grens met Nederland en sluiten aan op de Rucphense bossen en heide. Er liggen nog twee kale percelen die de gemeente wil omvormen in bossen.

“We nemen de klimaatopwarming serieus. Bomen en bossen zijn enorm belangrijk voor ons klimaat, want nemen de CO2-uitstoot op. Daarom investeren we veel in het opwaarderen en klimaatrobuuster maken van de bestaande bossen”, legt schepen van Leefmilieu, Klimaat- en Groenbeleid Helmut Jaspers (Vooruit) uit.

“Op deze twee percelen in Horendonk doen we ook aan een bosuitbreiding. Ze sluiten mooi aan op bestaand bosgebied en zo breiden we het bestaande bos met bijna drie hectare uit.”

Extra bos op twee kale percelen grenzend aan de Horendonkse bossen.© Gemeente Essen

Opzet is ook dat bezoekers ervan kunnen genieten. “Het zuidelijke perceel wordt ingericht als belevingsplek met bosranden en zitbanken. Het noordelijke perceel is dichter bebost, maar ook hier wordt in een open plek voorzien voor iedereen op zoek naar een rustmoment.”

Leerlingen planten

Op woensdag 8 februari helpen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Vincentius met de aanplant van het zuidelijk perceel. “Onder begeleiding van de Bosgroep Antwerpse Gordel planten zij drie bosranden aan met in totaal 892 struiken zoals wilde lijsterbes, gewone vlier en zwarte bes. Daarnaast komen er zes verschillende solitaire hoogstambomen.”

De bosrand aan het noordelijk perceel telt dan weer 1.330 struiken. Daarbovenop plant de Bosgroep Antwerpse Gordel er 20 kloempen (een verzameling van jonge bomen, red.) met acht verschillende soorten bomen.

Eind vorig jaar plantten leerlingen van gemeentelijke basisschool Wigo al extra groen in natuurpark WilderTnis.© koen fasseur

De afgelopen maanden kwamen er heel wat groene longen bij in Essen. Zo plantten leerlingen van gemeentelijke bassischool WIGO in december vorig jaar 2.006 struiken en bomen en 21 solitaire bomen in het nieuwe landschapspark WilderTnis.

 (ella)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners