Themabeeld.© BELGA

Zwijndrechtenaren dinsdag welkom op infomarkt over Beleidsplan Ruimte

Zwijndrecht -

In OC ’t Waaigat staat dinsdagavond tussen 17u en 20u een infomarkt over het Beleidsplan Ruimte op het programma. Inwoners worden uitgenodigd om er een lezing te volgen over de inhoud van het ontwerp-Beleidsplan Ruimte, dat als inspiratiebron dient voor ruimtelijke ingrepen. Daarnaast kunnen zij in gesprek gaan met het gemeentebestuur en het studiebureau.

Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad van Zwijndrecht een besluit genomen waarin ze het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht voorlopig heeft vastgesteld. Bij dat plan hoort ook een ontwerpplan-milieueffectrapport (ontwerpplan-MER).

Het beleidsplan dient als inspiratiebron, als handleiding en als instructie voor ruimtelijke ingrepen op Zwijndrechts grondgebied. Met oog op een aantrekkelijk, inclusief, duurzaam en veerkrachtig ‘Zwijndrecht 2040’ verwelkomt de gemeente kleine en grote ontwikkelingen die het beleidsplan helpen uitvoeren.

Voor het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht en het ontwerpplan-MER loopt nu een openbaar onderzoek, dat plaatsvindt tussen 17 januari en met 17 april. Je kunt het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht en het ontwerpplan-MER vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek volledig bekijken op de website van de gemeente of na afspraak in het gemeentehuis.

Reacties op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte Zwijndrecht en het ontwerpplan-MER moeten uiterlijk op 17 april 2023 schriftelijk bezorgd en gericht worden aan het gemeentebestuur van Zwijndrecht. (lava)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners