Themabeeld© BELGA

Open Vld wil bedrijven op ‘rode lijst’ in stikstof-dossier nog kans geven op doorstart

Als het van Open Vld afhangt, moeten de bedrijven die op de veelbesproken ‘rode lijst’ staan in het stikstofdossier een soort Best and Final Offer (BAFO) krijgen waarbij ze ofwel kunnen kiezen voor een sluiting, ofwel voor een doorstart door reconversie. Zo zouden betrokken boeren de overstap kunnen maken naar natuurbeheer of akkerbouw. Dat heeft Belga maandag vernomen. De Vlaamse liberalen zouden die piste maandag verdedigen in het overleg binnen de Vlaamse regering.

jvhBron: BELGA

De Vlaamse regering zoekt maandag verder naar een akkoord over het stikstofdossier en het dossier van de Europese landbouwsteun. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) hoopt dat hij in afwachting van een stikstofakkoord al groen licht kan krijgen voor de deblokkering van de eerste schijf van 300 miljoen euro aan Europese landbouwsteun. Maar het is onzeker of er vandaag al een akkoord uit de bus komt. 

Wat het stikstofdossier betreft, zijn alle regeringspartijen het erover eens dat er snel een “robuust juridisch kader” moet komen om een einde te maken een groeiende rechtsonzekerheid, niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere vergunningen. Alleen lopen de meningen uiteen over hoe zwaar er moet gesleuteld worden aan het eerdere stikstofakkoord. 

Zo hamerde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) er zondag bij VTM Nieuws nog op dat  “elke versoepeling die we zouden doen het juridisch kader onderuit (kan) halen”. Dat terwijl men bij CD&V vindt dat er bijvoorbeeld ook moet gekeken worden naar het effect van de boeren die op pensioen gaan en naar de reductie-inspanningen van landbouwbedrijven.

Wat de lijst met rode bedrijven betreft - dat zijn de landbouwbedrijven en mestverwerkers die door de combinatie van hun ligging met hun uitstoot de grootste impact hebben op de waardevolle natuur in hun omgeving en die tegen 2025 moeten sluiten - daar moet volgens CD&V rekening gehouden worden met het feit dat twee derde van die bedrijven (op de lijst van 2015) hebben aangegeven dat ze vrijwillig willen stoppen. En ook bij de bedrijven die nog op de lijst staan, moet voor CD&V bekeken worden welke inspanningen ze sinds 2015 hebben gedaan om hun uitstoot te reduceren. 

Ook Open Vld dringt aan op “rechtszekerheid” en vindt dat er “een toekomst voor de landbouw in Vlaanderen” moet zijn. Specifiek wat de lijst met rode bedrijven betreft, vinden de Vlaamse liberalen dat die 41 zogenaamde ‘piekbelasters’ een Best and Final Offer moet krijgen waarbij ze ofwel vrijwillig kiezen om te sluiten ofwel een “doorstart kunnen maken door reconversie”. Dat zou dan bijvoorbeeld de omschakeling zijn naar natuurbeheer of akkerbouw. De betrokken boer zou voor die reconversie dan ook kunnen rekenen op een vergoeding.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER