RELAX - Jade Mintjens.© ATV

Relax - Eindejaarsconference Jade Mintjens

Katja praat met Jade Mintjens over haar eindejaarsconference.

Bron: ATV