Themabeeld© Shutterstock

Ook Centra voor Leerlingenbegeleiding kampen met dringende personeelstekorten

Net als de scholen kampen ook de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) met dringende personeelstekorten. Ze vragen het ministerie van Onderwijs om ook hun situatie op de kaart te zetten.

jvhBron: BELGA

Afgelopen schooljaar kwamen 668.777 verschillende leerlingen in contact met het CLB, wat 55 procent van de volledige schoolpopulatie is. “De voorbije tien jaar is het aantal leerlingen dat wij helpen met 21 procent gestegen. In die tijd is ons personeelsbestand maar met 7 procent omhoog gegaan”, zegt Inge Van Trimpont van het CLB van het gemeenschapsonderwijs.

Artsen en verpleegkundigen zijn overal knelpuntberoepen, maar de overstap naar het CLB lokt onvoldoende aan. “In het onderwijs worden er initiatieven genomen die het beroep aantrekkelijker maken”, zegt Stefan Grielens van Vrij CLB Netwerk. “Zo nemen leerkrachten die zij-instromen wel hun anciënniteit mee, maar verpleegkundigen die uit de privésector naar het CLB komen niet.” 

Grielens vraagt ook om meer flexibiliteit, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een verpleegkundige om een contactmoment te leiden. Op dit moment moet dat verplicht een arts zijn. “Daarmee gaan we de krapte op de arbeidsmarkt niet oplossen, maar je kan wel middelen aanbieden om er beter mee om te gaan.”

Enerzijds komt door de personeelstekorten vooral de verplichte werking van het CLB in gedrang, zoals de vaccinaties en systematische contactmomenten met leerlingen. Bovendien komen de CLB-medewerkers door de lange wachtlijsten ook niet toe aan preventief ingrijpen, waardoor mogelijke probleemsituaties kunnen uitgroeien tot echte crisissen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER