De verdienstelijke muzikanten van de Lilse fanfare Vermaak en Kunst met vooraan de vier muzikanten die al minstens 65 jaar bij de fanfare aangesloten zijn en links voorzitter Ruud Nauwelaers.© Bart Van den Langenbergh

Fanfare telt vier leden die al ruim 65 jaar muziek spelen: “Ik doe het nog altijd met evenveel passie”

Lille -

De koninklijke fanfare Vermaak en Kunst uit Lille kan rekenen op een heleboel trouwe muzikanten. Vier leden spannen de kroon omdat ze al 65 jaar of langer bij de fanfare aangesloten zijn. “Ik was 13 jaar toen ik bij de fanfare begon en ik doe het nog altijd met evenveel passie”, zegt Jef Dockx (79) uit Lille.

Bart Van den Langenbergh

De Lilse fanfare Vermaak en Kunst kan rekenen op vier leden die al 65 jaar en langer muziek spelen. Zowel Staf Van den Broeck (80), Jef Dockx (79), Willy Vervoort (77) en Jef Sas (74) werden zaterdag gehuldigd omdat ze al meer dan zes decennia aangesloten zijn bij de muziekvereniging. Rik Rieberghs van de Vlaamse muziekorganisatie Vlamo spelde de vier veteranen van de Lilse fanfare tijdens het teerfeest van zaterdag een kenteken op hun uniform. “Ik ben op een leeftijd van 13 jaar bij de fanfare gestart met het spelen van bugel (koperen blaasinstrument, red.). Daarna ben ik overgeschakeld op slagwerk”, vertelt Jef Dockx. “Ik was de eerste drummer en paukenist bij de fanfare en ik doe het nog altijd met evenveel passie.”

Jef Dockx heeft de muziekmicrobe echt te pakken, want hij treedt als Jefke Do samen met Stafke Re elke week op voor senioren in de wijde regio.

Jef Sas, Staf Van den Broeck, Willy Vervoort en Jef Dockx werden gehuldigd omdat ze al 65 jaar aangesloten zijn bij de Lilse fanfare Vermaak en Kunst.© Bart Van den Langenbergh

125 jaar

De fanfareleden ging tijdens het teerfeest zaterdag van café naar café en dat was door corona al enkele jaren geleden. Op de middag hielden ze halt in hun lokaal aan de oude melkerij op de Gierlebaan. De fanfare van Lille werd opgericht in 1901 en het teerfeest is al die jaren een vaste waarde.

De muzikanten van fanfare Vermaak en Kunst uit Lille palmden tijdens het teerfeest ook café Fien Hein in de Kerkstraat in.© RR

“Onze fanfare is een bloeiende vereniging van een 65-tal gemotiveerde muzikanten die wekelijks samenkomen om te repeteren en te musiceren. De fanfare telt in totaal 137 leden”, legt voorzitter Ruud Nauwelaers uit. “Wij zijn vorig jaar weer opgestart met een nieuwe jonge dirigent, Dries Laureyssens (28) uit Ekeren. We zijn volledig ‘hersteld’ van de coronacrisis die onze werking twee jaar zeer moeilijk heeft gemaakt. Gelukkig hebben wij deze periode kunnen afsluiten zonder ledenverlies en hebben we een succesvolle nieuwe start kunnen maken. Ons jaarlijks teerfeest is een van de hoogtepunten. Dit doen we al bijna 125 jaar. Vanaf 7u ’s ochtends brengen we muziek in de Lilse straten en bezoeken we de Lilse cafés. Het teerfeest werd in het lokaal afgesloten met een feestmaal en een dansavond.”

De muzikanten van fanfare Vermaak en Kunst uit Lille palmden tijdens het teerfeest ook café Fien Hein in de Kerkstraat in.© RR

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners