De hoek met de toch wel stevige en hoge nieuwbouw, die iets afgeslankt dient te worden.© reds

Voorlopig geen vergunning voor nieuwbouwproject op plek Missing Link en ’t Hofke

Malle -

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen vergunning verleend voor het nieuwbouwproject op de plaats van The Missing Link en ’t Hofke in Westmalle. Volgens burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) is het huidig voorstel te stedelijk. De plannen worden opnieuw naar de tekentafel verwezen.

Kristin Matthyssen

Ontwikkelaar Reds vroeg een omgevingsvergunning aan voor een residentieel project met 20 appartementen en vier commerciële ruimtes. Het project komt in de plaats van huidig café ’t Hofke, The Missing Link en voormalige bloemenzaak Van Hasselt. “Te stedelijk en te volgebouwd,” klinkt het bij burgemeester Sanne Van Looy (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

“Het is een knap uitgetekend project,” vindt de burgemeester, “maar het past niet in ons dorpsweefsel. Het doet afbreuk aan de identiteit van onze gemeente, die door een dergelijk enorm dichtbebouwde project in sneltreinvaart verstedelijkt.”

Het project. Wel met groendak, maar met te weinig infiltratiemogelijkheden, vindt het bestuur.© Reds

Het project doorstaat ook de toetssteen met het kwaliteitsplan van Malle niet. “In de kern kunnen we verdichting toelaten mits de gebouwen inpasbaar zijn in de omgeving. In dit project worden ongeziene bouwhoogtes aangevraagd. De densiteit ligt veel hoger dan bijvoorbeeld het project Bonten Os in opbouw, dat al een serieuze impact heeft op het straatbeeld. Je merkt aan alles dat het te vol gebouwd is. Men bouwt zelfs een stuk op het openbaar domein en voorziet te weinig parkeerplaatsen. Zeker met de bezorgdheden rond het Bergplein kunnen we dit niet goedkeuren. Bovendien vragen we in ruil voor de mogelijkheid om meer te bouwen ook om iets terug te geven aan de gemeenschap, maar dat zien we in dit project niet terug.”

De huidige toestand. Links ontbreekt nog wel ’t Hofkje op de foto.© kma

Vorige week meldde de projectontwikkelaar dat hij een petitie had gekregen van de directe omwonenden voor het project. Enkele buurtbewoners hopen dat het nieuwe project een oplossing biedt voor de overlastproblemen rond het uitgaansleven. “Alle begrip voor die bezorgdheden, maar dat mag geen vrijgeleide zijn om onze ruimtelijke ordeningsprincipes overboord te gooien. We doen vandaag grote inspanningen om het centrum van deelgemeente Westmalle levendig maar leefbaar te houden. Dat werpt zijn vruchten af.”

De aanvrager heeft nu na de aanplakking van de weigering dertig dagen om in beroep te gaan bij de deputatie. Worden de plannen daar goedgekeurd, dan kunnen omwonenden of de gemeente nog naar de Raad voor Vergunningsbetwisting stappen. De aanvrager heeft ook de mogelijkheid een hertekend plan in te dienen, waarin tegemoetgekomen wordt aan de vragen van het bestuur.

“Er waren voorgesprekken, maar uiteindelijk zien we daar weinig van terug in het ingediend plan”, zegt Van Looy. “Zo zou de hoek aan De Schaggelen ook veiliger zijn als hij wat afgerond werd.”

Normaal sluiten The Missing Link en ’t Hofke in augustus. We konden de projectontwikkelaar nog niet bereiken voor een reactie. Het is nu afwachten of de danscafés langer openblijven als de vergunning tegen die datum nog niet in orde is.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners