HET PARKEERDEBAT. Hoort de wagen thuis in de stad? Is parkeren te duur? Moeten parkeerplaatsen wijken voor fietsstallingen?

Met het Dossier Parkeren probeerde Gazet van Antwerpen de afgelopen dag klaarheid te scheppen in de parkeerproblematiek in de stad. Bewoners, wagen- en/of fietsbezitters, beleidsvoerders, experts, … tal van betrokken die te maken hebben met deze thematiek krijgen de gelegenheid om hun mening of visie toe te lichten. Daar kwamen opvallende of prikkelende stellingnames uit voort, die we hier aan u, de lezer, willen voorleggen. Zo willen we het parkeerdebat, dat nog lang geschreven is, verder laten leven.

joro

Ben jij het ‘eens’ of ‘oneens’ met onderstaande stellingen uit onze parkeerreeks en waarom? Geef hieronder jouw mening en ontdek wat de andere lezers vinden.

Verleiden of dwingen?

Koen Kennis (N-VA) is intussen tien jaar schepen van Mobiliteit in Antwerpen. Sinds het begin van zijn ambtstermijn pleit hij voor een ‘en-en-verhaal’. In tegenstelling tot coalities in andere Vlaamse steden vindt hij dat er in de stad nog wel plek met zijn voor de wagen en hij weigert naar eigen zeggen een “pestbeleid” te voeren. Hij gelooft in een evolutie naar minder wagens, “zonder te forceren”.

LEES OOK. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) over zijn parkeerbeleid: “Aantal parkeerplaatsen op straat vermindert permanent”

(ga hieronder verder naar de volgende stelling)

Fietsenstallingen

Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen, het kenniscentrum voor het fietsbeleid, houdt een pleidooi voor meer en veiligere fietsenstallingen. Meer fietsparkeercapaciteit kan volgens hem onder meer bekomen worden door op bepaalde plekken autoparkeerplaatsen in te ruilen voor fietsparkeerplekken. “In woonstraten kun je bijvoorbeeld fietsenstallingen plaatsen op de parkeerplaatsen aan het begin en het einde van de straat”, zegt Baert.

LEES OOK. Vraag om veilige fietsenstallingen groter dan ooit: met deze ingrepen kan er wat aan gedaan worden

(ga hieronder verder naar de volgende stelling)

Parkeernorm in nieuwbouw

Met de slogan ‘t Stad mag geen parking worden introduceerde het stadsbestuur in de vorige legislatuur de parkeernorm. De norm moet ervoor zorgen dat er bij elk nieuwbouwproject voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners voorzien zijn. Het gaat over parkeerplaatsen op hetzelfde terrein als de woningen. Al dan niet ondergronds. Behalve nieuwbouwprojecten vallen ook herbouwde woningcomplexen, kantoren en handelspanden onder de regel.

LEES OOK. Verplichte parkeerruimte bij nieuwe woonprojecten, is dat nog wel nodig? Waarom ‘parkeernorm’ nog niet op punt staat

(ga hieronder verder naar de volgende stelling)

Gratis bewonersparkeren

In de eerste aflevering lieten we bewoners van Antwerpen aan het woord over de parkeerdruk in hun straat/wijk. Sommigen onder hen hebben het gehad met overwicht van Koning Auto in het straatbeeld en beslisten om zelf de overstap te maken naar de fiets of de deelwagen. Zo ook Lieven Jacobs, die lid is van de Fietsersbond.

LEES OOK. Parkeerdruk in Antwerpen maakt bewoners horendol: “Alsof het hier de Far West is”

(ga hieronder verder naar de volgende stelling)

Parkeren in het stadscentrum

Kris Vanmarsenille, opiniërend hoofdredacteur van deze krant, ziet heel wat manco’s in het huidige parkeerbeleid in Antwerpen en vindt dat de “prominente aanwezigheid van auto’s de leefbaarheid van Antwerpen in de weg staat”.

LEES OOK. Waarom blijven park-and-rides halfleeg en lijken bezoekers meer plek te hebben dan bewoners? Het Antwerpse parkeerbeleid onder de loep

(ga hieronder verder naar de volgende stelling)

Ondergronds parkeren

Philip De Brabanter, algemeen directeur van QPark België, staat in voor heel wat ondergrondse parkeergarages in Antwerpen. Hij betwist dat parkeergarages te duur zijn. “Een staanplaats is gemiddeld 10% goedkoper dan een plekje voor de auto op straat.” Wat vind jij van de kostprijs van ondergronds parkeren?

LEES OOK. “Parkeergarage te duur? Staanplaats is gemiddeld 10% goedkoper dan een plekje voor de auto op straat”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Parkeren in Antwerpen