De Brasschaatse civiele bescherming aan het werk.© Jan Van der Perre

Site civiele bescherming wordt verder onderzocht naar mogelijke PFAS-vervuiling

Brasschaat -

Het Agentschap voor Zorg & Gezondheid heeft rond het Brasschaatse brandweerterrein en op drie sites waar in het verleden blusschuimen werden gebruikt, onderzoeken en metingen naar mogelijke PFAS-vervuiling uitgevoerd. Momenteel wordt de site van de civiele bescherming verder onderzocht.

Die site van de civiele bescherming bevindt zich in de Miksebeekstraat in de wijk Driehoek. De PFAS-vervuiling die daar werd vastgesteld, is vermoedelijk afkomstig van blusschuim dat ter plaatse werd gebruikt. De overheidsdienst Regie der Gebouwen is momenteel bezig met een uitgebreid onderzoek om de reikwijdte van de vervuiling te kunnen afbakenen. In het kader van dit lopend onderzoek worden er ook staalnamebuizen geplaatst op het openbaar domein.

Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek is het mogelijk dat er ook stalen worden genomen van omliggende percelen. Mocht dat het geval zijn, worden de omwonenden hiervan op de hoogte gebracht door het gemeentebestuur of door de Regie der Gebouwen.

Iedereen kan het volledige rapport op eenvoudig verzoek inkijken bij de Brasschaatse milieudienst. Dat kan door een mail te sturen naar milieudienst@brasschaat.be of via het nummer 03.650.29.30. Ook op de website vlaanderen.be is hieromtrent informatie te vinden. (jbr)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners