© Dirk Vertommen

Ruim helft lokale besturen plant extra zones met snelheidslimieten tot 30 km/u

Ruim de helft van de lokale besturen is van plan extra snelheidslimieten van 30 km/u of lager in te voeren, in veel gevallen nog dit jaar. Lokale besturen die een extra zone 30 plannen, kijken vooral naar stads- en dorpskernen en woonwijken. In slechts 1 op de 10 gevallen is het de bedoeling om de zone 30 in de volledige bebouwde kom in te voeren. Dat blijkt uit een bevraging bij de lokale besturen die het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Bron: Belga

Bij dodelijke ongevallen met zwakke weggebruikers in de bebouwde kom duikt vaak opnieuw de discussie op over de veralgemeende invoering van de zone 30 in de bebouwde kom op. De linkse partijen Groen en Vooruit dringen daar al langer op aan.

Minister Peeters pleit steevast voor lokaal maatwerk in plaats van een algemene beperking van de snelheidslimiet. Zij lanceerde ongeveer een jaar geleden een afwegingskader om steden en gemeenten te helpen bij het bepalen van snelheidsregimes. Dat kader vertrekt van de functie van de weg. Intussen geeft 10 procent van de lokale besturen aan dat ze het kader al hebben gebruikt. “Zeker niet slecht, maar alles kan beter”, zegt de minister, die de lokale besturen aanspoort om na te denken over gerichte snelheidsbeperkingen in de bebouwde kom.

De 300 Vlaamse lokale besturen kregen alvast een vragenlijst in de bus over de toepassing van snelheidslimieten tot 30 km/u. 110 lokale besturen, waaronder 8 van de 13 centrumsteden, vulden de bevraging in.

Van die 110 lokale besturen die hebben geantwoord, geeft 72 procent aan dat ze op 0 tot 25 procent van hun grondgebied een snelheidslimiet van 30 km/u of lager hebben. 6 procent geeft aan dat die limiet geldt op 75 procent of meer van hun grondgebied.

Schoolomgevingen, dorpskernen en woonwijken

De snelheidsbeperkingen worden vooral ingevoerd in schoolomgevingen, stads- of dorpskernen en in woonwijken. In slechts 8 van de 110 lokale besturen geldt de limiet van 30 km/u in de volledige bebouwde kom. Van de lokale besturen die aangeven dat ze extra zones 30 willen invoeren, wil maar 11 procent dat doen in de volledige bebouwde kom. Veel vaker willen de steden en gemeenten dat doen in stads- of dorpskernen (55 pct) en in woonwijken (42 pct).

“Steden en gemeenten zijn duidelijk bezig met op weloverwogen plaatsen snelheidsbeperkingen en bijhorende maatregelen in te voeren. Dat past binnen onze visie: wij faciliteren de lokale besturen, maar zij kennen hun grondgebied het best”, aldus minister Peeters.

Uit de bevraging blijkt ook dat intussen 19 van de 110 lokale besturen gebruikmaken van de mogelijkheid om GAS-boetes te geven voor beperkte snelheidsovertredingen in zones met limieten van 30 of 50 km/u, een mogelijkheid die sinds februari 2021 bestaat. 54 andere lokale besturen in de bevraging geven aan dat ze het nog niet hebben ingevoerd, maar dat het wel op de planning staat.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER