© Chris Van Rompaey

Groen-Lier&Ko waarschuwt stad Lier: “Wooncrisis neemt ernstige vormen aan”

Lier -

Groen-Lier&Ko trekt aan de alarmbel. Volgens de stadspartij dreigt Lier door het acuut gebrek aan bruikbare crisiswoningen in een wooncrisis te storten. Volgens schepen van Wonen Sabine Leyzen (Open Vld) doet de stad al heel wat.

Chris Van Rompaey

“Vooral het nijpende tekort aan beschikbare crisiswoningen creëert de ene noodsituatie na de andere. Voor dat tekort is het stadsbestuur overigens zelf verantwoordelijk: door onvoldoende te anticiperen op de gelijktijdige renovatie van tal van crisiswoningen, stapelen de problemen zich vandaag op”, stelt Dominic Van Oosterwijck, die als onafhankelijk armoede-expert namens Groen-Lier&Ko in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zetelt. “Nochtans wezen welzijnswerkers het college van burgemeester en schepenen er al vanaf het begin van de legislatuur op dat deze situatie dreigde te ontstaan. Maar wat we de voorbije jaren al vaststelden, blijkt ook nu: de strijd tegen armoede vormt voor dit stadsbestuur geen prioriteit.”

Mobiele wooncontainers

Groen-Lier&Ko maant het stadsbestuur daarom met aandrang aan om alles in het werk te stellen om dreigende wantoestanden als deze te voorkomen. “Mobiele wooncontainers voor crisisopvang kunnen een deel van de oplossing vormen”, zegt OCMW-raadslid Geert Marrin. “Met toereikende financiële steun vanuit het Lierse OCMW kunnen ook op de private huurmarkt oplossingen gevonden worden wanneer noodsituaties zich voordoen. Maar alles staat of valt natuurlijk met de nodige politieke wil.”

Dominic Van Oosterwijck en Geert Marrin.© RR

Schepen van Wonen Sabine Leyzen (Open Vld) beseft dat de nood naar betaalbaar wonen zeer groot is. “We nemen ook onze verantwoordelijkheid. OCMW Lier biedt bijvoorbeeld 0,68 woningen per 1.000 inwoners aan in functie van crisisopvang. Bij vergelijkbare OCMW’s bedraagt dat slechts 0,33. We hebben het aantal woongelegenheden voor crisisopvang sinds midden 2021 trouwens verruimd van 23 naar 49. Uiteraard zoeken we ook voortdurend naar opportuniteiten als alternatief voor het (tijdelijk) wegvallen van het aanbod aan crisiswoningen door renovatie. Zo zijn bijvoorbeeld in de Planeetstraat en Hoogveldweg private verhuringen omgezet naar crisiswoningen.”

Stigmatiserend

Schepen Leyzen is er geen voorstander van om mobiele wooncontainers in te zetten voor crisisopvang. “Dit zou te stigmatiserend zijn voor deze doelgroep. Opvang in bestaande woningen is minder zichtbaar. We willen mensen die pech hebben of door bepaalde omstandigheden in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen toch geen stempel geven.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier