“Zolang er geen oplossingen getest zijn, is het maar gissen naar waar het verkeer zich zal verplaatsen”, zegt Ken Willekens van VolksLiga.© Joren De Weerdt

Mechelse VolksLiga roept op: “Stel evaluatie nieuwe vesten uit, ze heeft nog geen zin”

Mechelen, Muizen -

VolksLiga, een partij die nog niet vertegenwoordigd is in de Mechelse gemeenteraad, lanceert een oproep om voorlopig nog geen verkeerstellingen te doen rond de vesten. “Je kan het sluipverkeer nog niet correct inschatten”, zegt Ken Willekens. “Tellingen zijn sowieso zinvol. En als dat nodig blijkt, doen we er later nog”, reageert Vicky Vanmarcke (Vld-Groen-m+), schepen van Mobiliteit.

Sven Van Haezendonck

Over de invoering van eenrichtingsverkeer op de vesten (R12) van Mechelen is er al maanden heel wat te doen. Ze zorgen ook voor sluiproutes op wegen en in straten die daar niet voor geschikt zijn. Eerder deze week maakte het stadsbestuur bekend dat er tijdelijk een oplossing is voor het autoverkeer dat de Zwartzustersvest en enkele straten in de binnenstad zoals de Bleekstraat als sluiproute gebruikt: de afbraak van het voormalig ziekenhuis, waardoor er tot oktober geen verkeer mogelijk is.

LEES OOK. Sluiproute door Mechelse binnenstad vanaf volgende week afgesloten door afbraak van voormalig ziekenhuis

“Hierdoor is de sluiproute van de Liersesteenweg naar de tangent tijdelijk afgesloten. Omdat dit een tijdelijk effect is, kan je het effect van latere ingrepen om deze af te sluiten niet correct inschatten”, vertelt Willekens.

Niet correct in te schatten

De Muizenaar stelt zich op sociale media zeer kritisch op over de invoering van eenrichtingsverkeer op de vesten. Hij maakt plannen om op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. “Het sluipverkeer dat via de Adegemstraat reed, is ook niet correct in te schatten, want die is opgebroken. En ook de hinder op de Battelsesteenweg is nog niet opgelost”, zegt Ken Willekens.

Hij merkt op dat het stadsbestuur nog geen concrete plannen publiek maakte om deze pijnpunten op te lossen. “Zolang er geen oplossingen getest zijn, is het maar gissen naar waar het verkeer zich zal verplaatsen. Stel de evaluatie van de nieuwe vesten dus uit, ze heeft nog geen zin”, zegt Ken Willekens.

De rijstrook aan de binnenzijde van de Zwartzustersvest is recent een fietsstraat geworden, maar er loopt ook een sluiproute.© Dirk Vertommen

Hij vreest ook dat er door de afsluiting van de Zwartzustersvest een nieuwe sluiproute zal ontstaan. “Het is mogelijk dat die wordt vervangen door een sluiproute van de R6 naar de tangent door de wijk Nekkerspoel, zoals dat ook het geval was in de laatste fase van de werken aan de nieuwe vesten. Zolang deze pijnpunten in de tijdelijke opstelling niet definitief opgelost zijn, is het onverstandig om 70 miljoen euro te investeren in een definitieve inrichting die mogelijk hinder blijft geven”, legt Willekens uit.

Meten is weten

De monitoring van het verkeer gebeurt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Voor de start van de werken op de vesten heeft AWV op belangrijke invalswegen tellingen gedaan. Tellingen kunnen ons helpen om te bekijken of het verkeersmodel, waarbij vooraf een aantal berekeningen waren gebeurd en dus ook qua sluiproutes, klopt met de realiteit vandaag”, vertelt schepen Vanmarcke.

De tellingen kunnen volgens haar ook al leiden tot bijsturingen. “Bijvoorbeeld voor de knip door de werf op de Zwartzustervest is het nuttig dat wij al over metingen beschikken. Dan weten we meteen ook of de flankerende maatregelen werken of niet. Meten is weten. Als er later nog metingen nodig zijn, zullen we die doen”, zegt Vicky Vanmarcke.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Mechelen