© ATV

Defensie bereid om schade Groot Schietveld te vergoeden: Wuustwezel laat rechtszaak vallen, Brecht moet zich nog uitspreken

Brecht, Wuustwezel -

De zware brand op het Groot Schietveld op 23 april 2021 vormde het voorwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Zowel Brecht als Wuustwezel hadden zich burgerlijke partij gesteld. Zowel Defensie als de gemeenteraad van Wuustwezel keurden het goed om de rechtszaak te laten vallen. De gemeenteraad van Brecht moet zich er op donderdag 9 februari nog over uitspreken.

Het militaire domein en natuurgebied Groot Schietveld strekt zich uit over de grondgebieden van de gemeenten Brecht en Wuustwezel. Beiden stelden zich burgerlijke partij om drie redenen. “We wilden op de hoogte blijven van het lopende gerechtelijk onderzoek. Daarnaast wilden we ook de gemaakte kosten recupereren en ten slotte was het ook ons opzet om te komen tot een goed nabuurschap met Defensie”, legt burgemeester van Wuustwezel Dieter Wouters (CD&V) uit.

Voor Wuustwezel kwamen de kosten uit op zo’n 15.200 euro. “Gezien de provinciale fase van het rampenplan dat toen is afgekondigd, kwam de provincie al voor zowat de helft van de kosten tussen. De andere onkosten zijn opgenomen in de dadingsovereenkomst.”

Brecht diende een onkostenstaat in van ruim 12.980 euro, vermeerderd met de gerechtskosten en intresten komt dit neer op een bedrag van ruim 15.130 euro.

Gouverneur Cathy Berx kondigde toen het provinciaal rampenplan af.© Elke Lamens

Goed nabuurschap

“Defensie is bereid om de geleden schade te vergoeden”, zegt Wouters. “We zijn blij met de resultaten van het goed nabuurschap, waardoor het publiek opnieuw toegang krijgt tot het natuurdomein. Het is nooit onze intentie geweest om een officier van Defensie in deze zaak te viseren. Voor ons is aan alle drie de voorwaarden voldaan. We hebben bekomen wat we wilden.”

Volgens de Wuustwezelse burgemeester heeft het dan ook geen enkele zin om dit voor de rechtbank te laten voortslepen. “Daarom laten we de rechtszaak vallen en sloten we een dading af. De gemeenteraad heeft dit maandagavond goedgekeurd”, bevestigt Wouters. Defensie keurde dit ook al goed.

Defensie is bereid de geleden schade aan de gemeenten Brecht en Wuustwezel te vergoeden.© Elke Lamens

Wachten op Brecht

Of Brecht daar ook in mee gaat, is nog af te wachten. De gemeenteraad komt daar pas op donderdag 9 februari bijeen. Keurt die het ook goed, dan verwacht Wouters dat de advocaten eind februari dit aan de rechter melden en dat die beslist de rechtszaak te laten vallen. Zowel Brecht als Wuustwezel namen het advocatenkantoor GSJ Advocaten uit Antwerpen in de arm. Brecht dagvaarde bijkomstig nog de Belgische Staat als burgerlijke partij.

Verder hadden ook een lokale geitenboer en een brandweerkorps, maar niet van Brandweerzone Rand, zich burgerlijke partij gesteld. Het parket besliste om een West-Vlaamse onderofficier te dagvaarden. Die had de schietoefeningen geleid die de verwoestende brand op 23 april 2021 hadden veroorzaakt.

Als de Brechtse gemeenteraad de dadingsovereenkomst met Defensie eveneens goedkeurt, komt er eind deze maand wellicht een einde aan een mogelijk langdurig juridisch conflict. (ella)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners