Dit nieuwe project is in feite een digitaal vervolg op de veiligheidscafés die vorige jaren in de deeldorpen plaatsvonden.© Stad Geel

Burgers bepalen mee veiligheidsbeleid van stad

Geel -

Geel wil van zijn burgers horen welke ideeën zij hebben om de stad veiliger te maken op het vlak van onder andere verkeer, inbraken of overlast. Geselecteerde voorstellen worden dan samen met de burger uitgewerkt.

Hans Otten

Veiligheid is een gedeelde zorg, luidt de slagzin van de lokale politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. De politie en stad maken die bewering nu hard door de burgers actief bij het veiligheidsbeleid te betrekken. Zij kunnen nog tot 26 februari zelf voorstellen of ideeën lanceren rond acht verschillende thema’s. Dat gaat van verkeersveiligheid, woninginbraken en cybersecurity, over brandveiligheid en vuurwerk, tot overlast door alcohol en/of andere drugs, andere overlast en sluikstorten/zwerfvuil.

Stemming

Wanneer een voorstel geselecteerd wordt, mag de betrokken burger het samen met veiligheidsexperts uitwerken tot een meer omlijnd project. “Nadien kunnen de Gelenaars stemmen op die projecten. De beste initiatieven worden opgenomen in het nieuwe maatschappelijk veiligheidsplan van de stad Geel. De uitvoering van dat plan vindt plaats tussen 2024 en 2026”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Het concept vormt zo in feite een digitaal vervolg van de zogenaamde veiligheidscafés in de deeldorpen, waar burgers, stad, politie en brandweer al samenzaten om over veiligheid na te denken. Die input vormde toen mee de basis voor het eerste maatschappelijk veiligheidsplan van de stad. Maar een recent veiligheidscafé rond het stadspark lokte amper deelnemers. “Daarom zetten we nu in op Idee voor Geel, de participatiewebsite van de stad die de laatste tijd haar nut al meer dan bewezen heeft. De drempel is lager dan bij een veiligheidscafé en een bijkomend voordeel is dat het bereik groter is”, zegt burgemeester Vera Celis (N-VA).

ideevoorgeel.be/veiligestad

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners