Aan de ingang van het Atheneum in de Pastoor de Vosstraat komt een AED-toestel. Directeur Marleen Meyvis (links) en econoom Karin De Vel hopen dat het toestel dit jaar nog wordt geleverd.© Marc Wouters

Vzw HeartSaver helpt het Koninklijk Atheneum Ekeren aan een AED-toestel. Leerlingen zijn nu al vertrouwd met EHBO

Ekeren -

Een plotse hartstilstand is één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Snel ingrijpen is belangrijk. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan het verschil maken. De vzw HeartSaver helpt via fundraising scholen die zelf moeilijk een AED-toestel kunnen aanschaffen. Koninklijke Atheneum van Ekeren heeft zich hiervoor ingeschreven.

Het Koninklijke Atheneum ligt in het centrum van Ekeren en paalt aan park Veltwijck met speeltuin. De school telt 631 leerlingen en een tachtigtal leerkrachten.© Marc Wouters

Het initiatief staat onder het peterschap van cardioloog en hartspecialist professor dokter Pedro Brugada. De Koning Boudewijnstichting erkent HeartSaver als Goed Doel organisatie. De vzw wil meer dan 10.000 extra AED’s installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek. De locatie van de hartstarter wordt bepaald samen met de schooldirecties. Sowieso is het prioritair dat de hartstarter steeds binnen de schoolcampus moet kunnen gebruikt worden binnen de 3 à max. 5 minuten na de hartstilstand, hoe vroeger hoe beter.

“Wij overwegen het toestel aan de ingang van de school in de Pastoor de Vosstraat te plaatsen”, zegt directeur Marleen Meyvis. “De plaatst is beschut tegen de regen en er hangt ook een camera wat mogelijke vandalen moet afschrikken.” “Aanvankelijk dachten we de defibrillator te hangen aan de sporthal. Hier traint ieder avond volleybalclub Volmar. Zij houden hier ook hun wedstrijden”, weet Karin De Vel. Als econoom volgt zij het project op. “De toegang naar de sporthal wordt echter na schooltijd afgesloten en het AED-toestel is dan niet bereikbaar. Het Koninklijke Atheneum bevindt zich in een woonwijk en in de buurt van een speeltuin en park Veltwijck. Het snel ingrijpen bij een hartstilstand is dan van levensbelang. Vandaar onze keuze voor de toegankelijke ingang van de school.” Met dit initiatief wil het KA zo een steentje bijdragen aan een veiliger buurt.

EHBO-cursus

De leerlingen van het KA Ekeren zijn vertrouwd met EHBO. In het eerste jaar secundair wordt EHBO ingeschakeld in de les natuurwetenschappen. In het tweede jaar gaat de aandacht naar hartmassage en reanimatie en in het derde jaar wordt het EHBO-pakket in de projectweek behandeld. In het laatste jaar kunnen de leerlingen zich inschrijven voor een volledige cursus met getuigschrift. De lessen EHBO worden gegeven door leerkrachten die zich in de materie hebben verdiept.

Sponsors gezocht

Vzw HeartSaver financiert het AED schoolproject gedurende 5 jaar door een fundraisingcampagne op te zetten bij de lokale ondernemers. Wie wil bijdragen aan de aankoop van een AED-toestel heeft de keuze tussen 3 formules: 150, 350, 750 of 1.250 euro. Als tegenprestatie wordt de naam van de schenker op het sponsorbord vermeld. De sponsor kan ook deelnemen aan een gratis cursus Reanimatie (CPR) en Defibrillatie (AED). De fundraisingcampagne is volop aan de gang. Directeur Meyvis hoopt dat het AED-toestel nog dit jaar kan worden geplaatst.  (mawo)

https://ka-ekeren.be/onze-school-wordt-hart-vriendelijk

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners