De Bredabaan in Merksem.

Vergunning nachtwinkel op Bredabaan in Merksem definitief ingetrokken

Het college heeft beslist om de uitbatingsvergunning van een nachtwinkel op de Bredabaan in Merksem definitief in te trekken. “De uitbater schendt voortdurend de reglementeringen”, zegt het kabinet van burgemeester De Wever.

sare

Uit verschillende vaststellingen in een nachtwinkel op de Bredabaan in Merksem bleek dat de uitbater het niet zo nauw neemt met de regels. “Hij schendt voortdurend en telkens opnieuw de geldende reglementering met betrekking tot de uitbatingsvergunning. Zo bleek onder andere dat de betrokkene zich al meer dan tien jaar bezondigt aan het faciliteren van zwartwerk”, stelt het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Ook waren er meerdere inbreuken op prijsaanduidingen en vervallen producten. Bovendien vond er meermaals een wisseling van zaakvoerder plaats zonder dat dit aan de stad gemeld werd, wat nochtans verplicht is.”

De uitbater zou eerder al verschillende waarschuwingen gekregen hebben en kreeg ook meermaals GAS-boetes opgelegd. Desondanks bleef hij inbreuken begaan, meldt de stad. “Hij kwam niet opdagen tijdens een hoorzitting en ging niet in op de mogelijkheid tot schriftelijk verweer. Daaruit blijkt een duidelijk gebrek aan inzicht in de problematiek en de ernst.”

Het college besliste dan ook om de uitbatingsvergunning van de nachtwinkel definitief in te trekken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners