De nieuwe schepen combineert haar ambt met haar job als zelfstandig verzekeringsmakelaar.© Ward Bosmans

Schepenwissel in Puurs-Sint-Amands: Anne De Ron volgt schepen Alex Goethals op

Puurs-Sint-Amands -

Anne De Ron (36) legde maandagavond tijdens de gemeenteraad de eed af als nieuwe schepen van Mobiliteit, Milieu, Klimaat en Duurzaamheid. Zij neemt de fakkel over van Alex Goethals (65), die 28 jaar gemeenteraadslid en twaalf jaar schepen was. Beiden zijn lid van CD&V-teamkoen.

Ward Bosmans

De schepenwissel komt niet als een verrassing, want die werd al in 2018, na de gemeenteraadsverkiezingen, afgesproken. Niettemin is het met pijn in het hart dat Alex Goethals afscheid neemt van zijn schepenambt. “Het was een job die ik enorm graag deed, maar mijn houdbaarheidsdatum als schepen is verstreken. Hoewel onze CD&V-voorzitter tijdens zijn nieuwjaarsreceptie de wens uitsprak om meer 60-plussers op de lijst te hebben, is er in Puurs-Sint-Amands binnen de partij afgesproken dat schepenen stoppen als ze de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Ik kon wel als raadslid blijven zetelen, maar dat zie ik absoluut niet zitten. Ik ben te gedreven om toe te kijken vanaf de zijlijn. Ik ben in de eerste plaats mijn trouwe kiezers dankbaar die me steeds steunden en elke dag de nodige energie bezorgden. Verder dank ik ook de ambtenaren voor hun steun en inzet en de fijne samenwerking.”

Alex Goethals vindt het jammer om afscheid te moeten nemen.© Ward Bosmans

Houdbaarheidsdatum

Tijdens de verkiezingen in 2018 kreeg Goethals 1.987 voorkeurstemmen waarmee hij na burgemeester Van den Heuvel en schepen Yvo Van Damme in de top drie van de meeste stemmen stond.

Als belangrijkste verwezenlijkingen noemt Alex Goethals de heropening van de spoorlijn 52 van Puurs naar Antwerpen in 1998. “Ook de invoering van de Flexbus in Klein-Brabant drie jaar geleden was belangrijk. Er kwam ook een halte in Breendonk waar in het verleden zelfs geen Belbus kwam. De afgelopen jaren zijn we gestart met fietszones en fietsstraten in Puurs, Ruisbroek en Kalfort. Er komt ook nog een uitbreiding naar alle deelgemeenten. En als laatste realisatie werd maandagavond de toetreding tot de ‘coalitie 30’ goedgekeurd op de gemeenteraad. Dat zorgt voor nog meer veiligheid in de dorpskernen.”

Wat de toekomst brengt voor Alex Goethals is nog niet duidelijk. “Ik ga eerst alles even laten bezinken.”

Anne De Ron legde tijdens de gemeenteraad de eed af als nieuwe schepen.© Ward Bosmans

Verzekeringsmakelaar

Kersvers schepen Anne De Ron deed in 2012 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze werd meteen verkozen als gemeenteraadslid voor CD&V. “Ik heb mij voor CD&V geëngageerd omdat ik echt geloof in de kracht van een lokaal bestuur dat de hartslag voelt van de lokale bevolking.”

Anne De Ron combineert haar bevoegdheid als schepen met haar job als zelfstandig verzekeringsmakelaar. Samen met haar vader runt ze een verzekeringskantoor in deelgemeente Ruisbroek. Na haar verkiezingsresultaat in 2018 wist De Ron dat ze in 2023 mocht aantreden als schepen. “Ik vind het echt fantastisch dat dit mijn volgende hoofdstuk wordt. Er liggen al meteen heel wat uitdagende projecten op de plank, maar ik kan mij beroepen op het sterke werk van mijn voorganger Alex. Ik heb tijdens mijn voorbereiding ook al ondervonden dat ik kan rekenen op een heel enthousiast en competent team. Mijn bevoegdheden zijn niet van de minste. Ik ben weegschaal van sterrenbeeld en een goede balans zal nodig zijn om onder meer slim om te gaan met onze kostbare ruimte. Ik denk aan voldoende groen en open ruimte om te kunnen genieten en onze gedachten tot rust te brengen. Tegelijk moeten we blijven zoeken naar een goed evenwicht in combinatie met veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Mijn termijn is kort en daarom beschouw ik het als mijn belangrijkste taak om zo veel mogelijk projecten die al zijn opgestart, te laten landen.”

Hilde Waumans vervangt Alex Goethals als gemeenteraadslid.© Ward Bosmans

Wissels in gemeenteraad

De schepenwissel leidt ook tot een aantal wissels in de gemeenteraad. Alex Goethals wordt als gemeenteraadslid vervangen door Hilde Waumans (CD&V-Team Koen) uit Lippelo.

Nilüfer Yürük neemt de plaats in van Jef De Rop die naar een andere gemeente verhuist .© Ward Bosmans

Ook Jef De Rop (CD&V-Team Koen) stopt als gemeenteraadslid wegens zijn verhuizing naar een andere gemeente. Zijn plaats wordt ingenomen door Nilüfer Yürük (CD&V-Team Koen) uit Sint-Amands.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners