De provincie wil de troeven van de site Mie Maan in de toekomst zo goed mogelijk uitspelen.© Kristof Van Rompaey

Gemeenteraad keurt voorlopig RUP Mie Maan goed: “Openbaar onderzoek is volgende stap”

Herselt -

De gemeenteraad van Herselt keurde het voorlopige ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de site Mie Maan goed. Eens definitief moet het RUP de zonevreemdheid van het gebied oplossen, zodat de provincie het kan uitbouwen tot de toegangspoort van provinciaal groendomein Hertberg en als onderdeel van plattelandsproject de Merode. De site krijgt ook een functie in het kader van toezicht en beheer van het bosgebied. Het aanbod aan natuureducatie en recreatie wordt er verder uitgewerkt.

Kristof Van Rompaey

Het schepencollege keurde het voorontwerp van het RUP goed op 3 oktober van vorig jaar. Daarop volgde eind november een gunstig advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro). Nu de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad is behandeld, volgt nog een openbaar onderzoek. “Opmerkingen en bezwaren die daarop zouden volgen, worden overgemaakt aan de gecoro, dat op zijn beurt een gemotiveerd advies overmaakt aan de gemeenteraad”, luidt het. “Op basis van de ontvangen bezwaren en adviezen kan dan het definitief RUP worden vastgesteld.”

LEES OOK. Provincie koopt site Mie Maan aan: “Wordt op termijn grote toegangspoort tot Hertberg”

LEES OOK. BUURTREPORTAGE. Provincieraad waakt voortaan over Mie Maan: “Als de rust hier maar bewaard blijft”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners