Het groendak boven de Poort van het Platteland.© rr

Lokaal bestuur beloont mensen die hun huis of tuin duurzamer maken

Wuustwezel -

De gemeenteraad keurde een subsidiereglement voor duurzame maatregelen goed. Op die manier wil het lokaal bestuur allerlei initiatieven voor energiebesparing, het klimaat, duurzaam leven en biodiversiteit in de gemeente stimuleren.

“Ook in Wuustwezel zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar”, stelt schepen Pieter Cools (CD&V) vast. “Daarom zijn er maatregelen nodig om ons aan te passen. Met een reeks premies willen we de burgers helpen om die omslag te maken. Zo kunnen we hen ondersteunen om hun huis of tuin duurzamer te maken.”

“Neem nu bijvoorbeeld groendaken. Die helpen bij de opvang van regenwater, terwijl ze ook zorgen voor isolatie. En een groene gevel neemt warmte op en levert een bijdrage aan de biodiversiteit. En het staat ook nog eens mooi in het straatbeeld. Die zaken verdienen dus onze steun”, zo motiveert Cools de beslissing. Als ander voorbeeld noemt hij de aanleg van een waterinfiltratie. “Als het regenwater in de grond kan dringen door bijvoorbeeld straatstenen uit te breken, helpt dat om het grondwaterniveau op peil te houden.”

Alternatieve energiebronnen

Daarnaast wil het lokaal bestuur het gebruik van alternatieve energiebronnen aanmoedigen en de uitstoot van schadelijke gassen verminderen. “Maar het gebruik van hernieuwbare energie brengt vaak een hogere investeringskost met zich mee. Subsidies helpen om die drempel te overwinnen. Naast de positieve bijdrage aan het milieu, zorgt dat ook voor een lagere energiefactuur.” Volgens Cools kan de gemeente voor bepaalde energiepremies samenwerken met de Vlaamse overheid. “Je kan kosteloos een aanvraag indienen via MijnVerbouwpremie. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangen mensen met een laag of middelhoog inkomen naast de gewestelijke toelage ook een gemeentelijke premie.”

Afval voorkomen

Verder wil de gemeenteraad prioriteit geven aan het voorkomen van afval en de geproduceerde afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruiken. “Luiers vormen daarbij één van de aandachtspunten”, volgens de schepen. “We willen het gebruik van herbruikbare luiers stimuleren, door de aankoopprijs van een startpakket gedeeltelijk te compenseren.” Ten slotte voorziet het reglement nog in de subsidie van natuurlijke tuinafsluitingen, bloemenweides en kleine landschapselementen om de biodiversiteit te bevorderen. (vw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners