Wie als jeugdtrainer of -begeleider aan de slag gaat bij een sportclub moet een uittreksel uit het strafregister voorleggen.© BELGAIMAGE

Sportclubs reageren positief op verplichte screening van jeugdtrainers en -begeleiders: “Logisch dat lijn van onderwijs wordt doorgetrokken naar sportclubs”

Westerlo, Turnhout, Rijkevorsel -

Iedereen die met kinderen en jongeren werkt in sportclubs moet voortaan een uittreksel uit het strafregister voorleggen. Als daarop een veroordeling voor grensoverschrijdend gedrag tegenover minderjarigen staat, moet de club beslissen of die trainer of begeleider zijn/haar functie nog mag uitoefenen.

Annelies Frederickx

Om grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan, zullen clubs voortaan hun jeugdtrainers en -begeleiders moeten screenen om na te gaan of die een verleden hebben van (kinder)misbruik. De maatregel gaat deze week al in. Bij KVC Westerlo is men er alvast mee vertrouwd. “We hebben van Sport Vlaanderen de juiste informatie ontvangen en ook een stappenplan hoe we de nieuwe richtlijn het best toepassen”, vertelt jeugdverantwoordelijke Kurt Van Diest. “Een nieuwe trainer gaat enkel bij het begin van een nieuw seizoen aan de slag. Wij wachten evenwel niet tot de zomer om de nieuwe regel in te voeren. We gaan proactief werken en zullen de screening ook al toepassen op de huidige trainersstaf. De gerechtigd correspondent van de jeugdopleiding zal alle trainers informeren en vragen om het betreffende attest te bezorgen.”

Jeugdverantwoordelijke Kurt Van Diest meldt dat KVC Westerlo proactief gaat handelen en nu al de hele trainersstaf zal screenen.© GVA

“Door de nieuwe maatregel nu al in te voeren, willen we het goede voorbeeld geven”, aldus nog Kurt Van Diest. “Wij zien het zeker niet als een extra last, integendeel. Dit is een extra kwalificatie voor onze sowieso al gekwalificeerde jeugdtrainers en dit komt de opleiding dan ook alleen maar ten goede. Bovendien weten ouders dan dat ze hun kinderen met een nog geruster gevoel naar de trainingen kunnen sturen.”

Veilige omstandigheden

Filip Verbeek biedt met Play Academy tennis- en padellessen en sportkampen aan. De nieuwe maatregel is hem vooralsnog onbekend. “Ik was inderdaad nog niet op de hoogte van de nieuwe richtlijn. In het onderwijs is deze maatregel al langer van kracht en het lijkt mij logisch dat die lijn ook doorgetrokken wordt naar de sportclubs. Ouders willen hun kinderen in veilige omstandigheden laten sporten. Deze maatregel draagt daar zeker toe bij. Ik heb er dan ook begrip voor en vind dit een goede zaak.”

Alle clubs tonen begrip voor de maatregel omdat de veiligheid van de kinderen primeert.© JEFFREY GAENS

Filip Verbeek coördineert de tennis- en padellessen op vijf clubs, namelijk KTC Den Bremt (Turnhout), Noord Tennis Padel (Hoogstraten), TC De Dageraad (Beerse), Vosselaarse Tennis- & Padelclub en ISC Tennis & Padel uit Oud-Turnhout. “Iedere trainer van Play Academy is ook aangesloten bij een club”, geeft Filip Verbeek nog mee. “Het zal dus in dit geval een gedeelde verantwoordelijkheid worden. Ik zal hierover zeker nog overleg plegen met de betrokken clubs. Wat Play Academy betreft, ga ik de nieuwe procedure standaard toepassen, al hoop ik wel dat dit geen papieren rompslomp met zich mee gaat brengen.”

Wederzijds vertrouwen

Ook korfbalclub Rijko heeft een grote jeugdwerking, maar de club uit Rijkevorsel werd nog niet op de hoogte gebracht van de nieuwe richtlijn. “We hebben vanuit de Koninklijke Belgische Korfbal Bond hieromtrent nog geen richtlijnen gekregen”, vertelt bestuurslid Els Van den Eijnden. “Op onze bestuursvergadering van woensdag zullen we dit bespreken. We snappen het idee wel, want we vinden de veiligheid van kinderen uiteraard heel belangrijk. Anderzijds wordt het volgens ons niet evident om dit bewijsstuk te vragen. We hebben toch ook wel enkele bezorgdheden hierover. We werken immers al jaren met wederzijds vertrouwen. Misschien haken hierdoor ook trainers af. Bovendien kan je je afvragen of een papier voorleggen wel helemaal waterdicht is.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners