Deken Wouters met gildezuster Karin Aerts in het midden.© rr

Antoine Wouters is de nieuwe deken van de Sint-Sebastiaansgilde

Wuustwezel -

Tijdens het jaarlijkse teerfeest van de Sint-Sebastiaansgilde werd Antoine Wouters aangesteld als nieuwe deken. De gilde kreeg in 2022 veel nieuwe gildeleden.

Het jaarlijks teerfeest rond Sint Sebastiaan werd gestart met een mooie gebedsdienst verzorgd door Nicole en Els. Antoine Wouters is 20 jaar lid van de Sint- Sebastiaansgilde. Volgens aloude traditie liet hij zich uithalen. Dat betekent dat de nieuwe deken zich verstopt en dat de gildezusters op zoek moeten gaan naar hem. Als locatie koos Antoine zaal de Zandberg. Na heel wat zoekwerk vond Karin Aerts de nieuwe deken en verloste hem uit zijn schuilplaats. Zij is ook 20 jaar lid van de gilde. Zij mocht de nieuwe deken tijdens het teerfeest vergezellen. Een deken is voor een jaar de hoogste gezagsdrager van de gilde. In de functie maakt hij deel uit van het bestuur. Deze functie is in de eerste helft van de zestiende eeuw in leven geroepen door de gilden. Een schuttersgilde was vroeger een lokale militie die hielp om stad of gemeente te beschermen tegen rondzwervende roversbenden. Sint-Sebastiaan schiet met de handboog.

Hoofdman Sooi Van Hoydonck deed de sluier om de schouders van de nieuwe deken en bevestigde hem zo in zijn ambt. Gildezusters- en broeders feliciteerden hun deken. Daarna werden de leden van de gilde rijkelijk voorzien van drank. “Onze gilde heeft 24 nieuwe leden mogen verwelkomen in 2022”, zegt hoofdman Van Hoydonck. ‘Het zijn vooral jonge krachten zodat de toekomst er weer rooskleurig uit ziet.” (vw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners