Vier jaar geleden bleef brug 14 ook al eens weken omhoog staan, toen om schilderwerken uit te voeren. Ze werd toen helemaal ingepakt.© JAA

Alweer sterke verkeershinder op komst: brug 14 zes weken buiten gebruik

Schoten -

De meer dan tienduizend voertuigen die dagelijks de vaart oversteken via brug 14 ter hoogte van de Villerslei en Theofiel Van Cauwenberghslei, moeten dit jaar minstens zes weken een andere route zoeken. De Vlaamse Waterweg gaat (alweer) onderhoudswerken uitvoeren aan het ‘kunstwerk’.

Jan Auman