In de eerste fase van de uitbouw van de Innovatiecampus in Geel spelen groen, water en duurzaamheid een grote rol.© Omgeving

Aanstelling manager geeft boost aan Geelse Innovatiecampus: “Tal van troeven als vierde industriestad van Vlaanderen”

Geel, Herentals -

Herentalsenaar Koen Snoeckx is aangesteld als de eerste innovatiemanager in Geel. Hij moet de verdere ontwikkeling van de Innovatiecampus in de Kleinhoefstraat in goede banen leiden. Dat moet 2.000 jobs opleveren.

Hans Otten

Goed vijf jaar geleden staken stad Geel, IOK, KU Leuven, Thomas More, Voka en HIKempen Stichting in de Kleinhoefstraat de spreekwoordelijke eerste spade in de grond voor de ontwikkeling van de Innovatiecampus. Die moet in het gebied tussen het gele BEMT-gebouw naast de ringlaan en de campus van Thomas More en KU Leuven onderwijs en ondernemers -bij voorkeur hoogtechnologische bedrijven en spin-offs- samenbrengen en zo aanzetten tot een vruchtbare kruisbestuiving. Dat toekomstbeeld komt een flinke stap dichterbij met de aanstelling van een innovatiemanager en de goedkeuring van het ruimtelijke masterplan.

Herentalsenaar Koen Snoeckx is in zijn thuisstad bekend als de initiator achter Moktamee, een hub voor creatief en ondernemend talent in de vroegere schoolgebouwen van het Francescopaviljoen. Beroepsmatig is hij een internationaal veelgevraagd spreker en adviseur die zich heeft gespecialiseerd in het creëren van onverwachte samenwerkingsverbanden. Voor de partners is hij met die achtergrond de uitgelezen persoon om innovatie in Geel en omstreken op de kaart te zetten.

Herentalsenaar Koen Snoeckx is de innovatiemanager die bedrijven moet lokken en samenwerkingsverbanden moet laten ontstaan.© RR

Vierde industriestad

“Geel is de vierde industriestad van Vlaanderen en met heel wat bedrijven en kennisinstellingen op haar grondgebied heeft ze tal van troeven in handen”, zegt de kersverse innovatiemanager. “Het is mijn doel om een vruchtbare voedingsbodem te creëren waarin nóg meer goede ideeën ontstaan en tot bloei komen. Voorzieningen zoals technische laboratoria, bedrijfsruimtes en coworking-ruimtes zijn één ding, maar ook niet tastbare elementen zoals inspirerende events, ontmoetingsmomenten, ondersteuning en dienstverlening zijn minstens even belangrijk. Op beide vlakken zet Geel nu een belangrijke stap vooruit. Dat maakt het voor innovatieve bedrijven aantrekkelijker om zich hier te vestigen.”

Die bedrijven wil de Innovatiecampus de komende jaren een warme thuis bieden. Waar het voormalige BEMT-gebouw onderdak geeft aan innovatieve start-ups moeten in de zone rond Belcotec tal van nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Daarvoor is 18 hectare beschikbaar. De ambities zijn niet gering, want de partners hopen daar op (langere) termijn 2.000 nieuwe jobs bij elkaar te brengen. Dat andere bedrijven als Netropolix en Tormans Groep of ondersteunende diensten als Voka Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en Office Center vlakbij zitten, zien de partners als een troef.

Dit is een mogelijk toekomstperspectief van de invulling van de volledige Innovatiecampus. In het grillige witte gebouw linksboven herken je de huidige campus van Thomas More.© rr

Water en groen

Daarvoor is een grootschalig masterplan uitgetekend, die de omgeving voor een stuk hertekent. Daarbij vormt duurzaamheid een leidraad. De bedoeling is nog dit jaar de vergunning voor de eerste fase aan te vragen. Die heeft dan betrekking op het aanleggen van nieuwe centrale parkeerstroken (en het gefaseerd opdoeken van de bestaande), de aanleg van goede fiets- en voetgangersvoorzieningen en de verbetering van het openbaar vervoer. Onder de eerste extra gebouwen moet ook een incubatorgebouw komen, waar nieuwe bedrijven voor lange of kortere termijn aan hun groei kunnen werken.

“Naast de inplanting van bedrijfsgebouwen is het ook de bedoeling om de waardevolle open ruimten te behouden”, zegt de Geelse schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA). “De innovatiecampus, de huidige en toekomstige kantoorruimtes en de gebouwen van Thomas More en KU Leuven worden zo verbonden door groen en water. We streven naar een aantrekkelijke en hoogwaardige publieke ruimte, waar ondernemers, wetenschappers en studenten elkaar kunnen ontmoeten.”

www.geel.be/Innovatiecampus-geel

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners