Een archiefbeeld van een chalet/weekendhuis in Vlaanderen. Dit is dus niet één van de betrokken percelen.© Joren De Weerdt

Eigenaars van percelen in het Kleine Nete-gebied krijgen aanmaning in de bus

Retie, Kasterlee -

Een veertigtal eigenaars van percelen in het Kleine Nete-gebied in Retie en Kasterlee kregen een aanmaning in de bus van de Vlaamse Overheid. Zij moeten de gronden in de oorspronkelijke staat herstellen en eventuele bouwsels afbreken.

In verschillende Kempense Facebookgroepen verscheen de voorbije dagen een oproep. De boodschap luidt: “Wij zijn op zoek naar mensen die ook een aangetekend schrijven hebben ontvangen van het Vlaams Gewest om hun chalet te Retie voor eind maart af te breken…”  

In totaal werd een veertigtal brieven verstuurd. De eigenaars van de betrokken percelen in Retie en Kasterlee hebben tot 31 maart de tijd om de gronden in de oorspronkelijke staat te herstellen. Op sommige percelen werden chalets gebouwd maar het gaat ook om omtuinde vijvers of koterijen. (af)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners