Pastoor-deken Jan Verheyen gaat een viering voor in de Sint-Gummaruskerk.© Chris Van Rompaey

Pastorale Eenheid halveert aantal vieringen in kerken in Lier en Koningshooikt

Lier, Koningshooikt -

De Pastorale Eenheid Heilige Gummarus en Zalige Beatrijs, met kerken in Lier en Koningshooikt, heeft beslist om vanaf 1 februari het aantal vieringen bijna te halveren. Verscheidene redenen liggen hieraan ten grondslag.

Chris Van Rompaey

“Rekening houdend met het verminderd aantal kerkgangers, voorgangers en vrijwilligers, maar ook door de stijgende stookkosten, heeft het team van de pastorale eenheid na samenspraak en op voorstel van verscheidene geloofsgemeenschappen beslist om het aantal weekendvieringen per parochie van 1 februari terug te brengen tot twee per maand”, zegt pastoor-deken Jan Verheyen.

“Verder herleiden we het aantal eucharistievieringen per parochie tot één om de twee maanden. Uitzondering hierop vormt de zondagskerk (Heilig Kruiskerk), waar we elke zondag eucharistie vieren. Dit zijn de gegarandeerde aantallen. Parochies die over voldoende voorgangers beschikken en die het wensen, kunnen de andere weekends een bijkomend gebedsmoment houden, maar staan daar dan zelf voor in.”

Begrip

“Dat betekent dat we het aantal vieringen vanaf 1 februari bijna halveren”, verduidelijkt Roger Verlinden, verantwoordelijke gemeenschapsopbouw in de parochiale eenheid en voorganger in de parochiekerk van Koningshooikt. “Bij ons gaan we alleszins een extra viering houden, dus drie per maand. Dat is mogelijk omdat we in Koningshooikt op drie voorgangers kunnen rekenen. Het merendeel van de mensen begrijpt de beweegredenen om het aantal vieringen te verminderen, waardoor ik amper reacties hierop hoorde.”

Pastoor-deken Jan Verheyen merkt tot slot nog op dat er voor de hoogfeesten een afzonderlijke regeling geldt. En ook, wanneer er in een maand een vijfde weekend valt, dan is er enkel in de Heilig Kruiskerk een viering. “Dit is telkens een eucharistie waarin we iedereen van harte uitnodigen om deze samen als één gemeenschap te vieren”, benadrukt Verheyen. (cvr)

Nieuwe vieringenregeling

Parochie Sint-Gummarus (Sint-Pieterskapel): viering op de tweede en de vierde zaterdag van elke maand om 17u, eucharistie op de tweede zaterdag van de oneven maanden om 17u.

Parochie Sint-Jan Evangelist (Koningshooikt): viering op de eerste en de derde zaterdag van elke maand om 18u, eucharistie op de derde zaterdag van de even maanden om 18u.

Parochie H. Kruis (Kartuizers): eucharistie elke zondag om 11u.

Parochie O.L.V.-Onbevlekt (Lachenen): viering op de eerste en de derde zondag van elke maand om 9.30u, eucharistie op de derde zondag van de even maanden om 9.30u.

Parochie Sint-Jozef & Sint-Bernardus (Lisp): viering op de eerste en de derde zondag van elke maand om 9.30u, eucharistie op de derde zondag van de oneven maanden om 9.30u.

Parochie H. Familie (Leuvensepoort): viering op de tweede en de vierde zondag van elke maand om 9.30u, eucharistie op de tweede zondag van de oneven maanden om 9.30u.

Parochie H. Hart (Antwerpsepoort): viering op de tweede en de vierde zondag van elke maand om 9.30u, eucharistie op de tweede zondag van de even maanden om 9.30u.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier