De voormalige partij CD&V in Vosselaar treedt voortaan naar buiten als VOLK.© Bart Van den Langenbergh

Nieuwe Vosselaarse partij VOLK breekt met CD&V: “We verruimen onze horizon”

Vosselaar -

De meerderheidspartij van burgemeester Gilles Bultinck uit Vosselaar ontkoppelt zich van CD&V en gaat voortaan verder als de onafhankelijke, lokale partij VOLK. De afkorting staat voor Vosselaar, Open, Lokaal en Krachtdadig. “We willen nieuwe mensen aantrekken om samen te werken aan het beleid van een Vosselaar voor de toekomst”, zegt Frank De Houwer, voorzitter van VOLK.

Bart Van den Langenbergh

De CD&V-afdeling van Vosselaar is de tweede Kempense lokale partij die beslist om voortaan een eigen koers te varen. Vorige week raakte ook al bekend dat CD&V in Arendonk koos voor Iedereen 2370 als benaming voor een nieuwe beweging. De Vosselaarse CD&V-tak van burgemeester Gilles Bultinck (33) en schepen Inge Van Goubergen (57) kondigde vrijdagavond aan om “de ballast van de bovenlokale politiek overboord te gooien, met uitzicht op een verbetering en verruiming van het denken over lokale onderwerpen.”

CD&V in Vosselaar is de grootste partij in de gemeenteraad en gaat voortaan door het leven als VOLK. “Vosselaar, Open, Lokaal en Krachtdadig: dat zijn de kernwaarden van VOLK”, luidt het bij het partijbestuur. “De lokale beweging wil volop inzetten op de thema’s die belangrijk zijn voor de Vosselaarse inwoners en die een rechtstreeks effect hebben op hun leefomgeving: de straat waarin je woont, de vereniging of sportclub waarbij je aangesloten bent en de school waar je kinderen naartoe gaan.”

Bij de nieuwe partij VOLK in Vosselaar hoort ook een kersvers logo. Het oranje van CD&V is nergens meer te bespeuren.© RR

Verruiming

De nieuwe politieke beweging van Vosselaar wil zich volop focussen op de lokale thema’s die de mensen in de straat aanbelangen. VOLK staat ook open voor nieuwe medestanders. “We hebben nog steeds acht gemeenteraadsleden die verkozen werden vanuit de CD&V-lijst”, legt voorzitter Frank De Houwer (62) uit. “Maar rond die solide basis willen we nieuwe mensen aantrekken om met ons mee te denken en samen te werken aan het beleid van een Vosselaar voor de toekomst. Respect voor elkaar en voor ieders eigenheid is een basiswaarde die we delen. Extremen zijn bij ons niet welkom. Maar voor het overige verruimen we letterlijk onze horizon door mensen met verschillende maatschappelijke invalshoeken bij elkaar te brengen om samen te werken aan onze gemeentelijke slogan: Vosselaar, je wilt ‘r wonen. Politieke kennis is geen vereiste, een hart voor onze gemeente en haar eigenheid des te meer.”

Burgemeester Gilles Bultinck en schepen Inge Van Goubergen presenteren suikerbonen voor hun nieuwe partij VOLK in Vosselaar.© Bart Van den Langenbergh

Ontzuiling

VOLK benadrukt dat de partij met deze koerswijziging zich verder aanpast aan de ontzuiling van de maatschappij. Toch wil de partij sterk verweven blijven met het sociale leven en het culturele vrijetijds- en verenigingsleven dat de afgelopen decennia sterk uitgebouwd werd in Vosselaar. “We willen ruimte blijven geven aan de vele verschillende Vosselaarse verenigingen die samen met onze lokale ondernemers de motor zijn van heel het vrijetijdsgebeuren in Vosselaar. De gemeentelijke diensten spelen daarbij een ondersteunende en regisserende rol”, zeggen schepen Inge Van Goubergen en burgemeester Gilles Bultinck op hun beurt. “Het is zeker niet de bedoeling dat het verleden volledig overboord gegooid wordt. Daarnaast is het behoud van ons dorpse karakter in alle aspecten voor ons van cruciaal belang.”

Exact een jaar geleden besliste het toenmalige CD&V in Vosselaar om te breken met coalitiepartner N-VA. Sindsdien vormt de partij een meerderheid met Vosselaar Vooruit, Visie Op Vosselaar, Vooruit en onafhankelijke Kevin Luyckx.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners