Themabeeld.© shutterstock

Duurzaamheid voorop bij nieuwe energiegemeenschap op Terbekehof: “Bedrijven delen groene energie in gemeenschappelijke pot”

Wilrijk -

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van Antwerpen (POM) zet samen met bedrijvenvereniging Handel en Industrie Werkt (HIW) de schouders onder een nieuw project op het bedrijfsterrein Terbekehof in Wilrijk. “Door het opstarten van een energiegemeenschap hopen we te verduurzamen op vlak van hernieuwbare energie”, vertelt Paul Robbrecht, projectmanager bij POM Antwerpen.

Belén Knoop

De afgelopen jaren kende het bedrijfsterrein Terbekehof vele evoluties. Zo kreeg de site nieuwe wegen en riolen en zit er ook een warmtenet onder de grond. Tijd dus om zich te richten op de volgende stappen naar een duurzamere site. Sweco en Transition Stories kregen de opdracht om een energiegemeenschap op poten te zetten. Daarvoor zaten ze samen met de Wilrijkse bedrijven om te brainstormen over het delen van energie.

“Een energiegemeenschap in mensentaal wil eigenlijk zeggen dat er een gemeenschappelijke pot van groene stroom ontstaat die door bedrijven gewonnen wordt via zonnepanelen”, legt Paul Robbrecht uit. “Overschot aan energie wordt opgeslagen in die gemeenschap en kan nuttig gebruikt worden door andere bedrijven. Het gaat over een virtuele pot. Er worden dus geen nieuwe kabels gelegd, maar we gebruiken het bestaande distributienetwerk.”

Als alles goed gaat, zal de energiegemeenschap in werking treden vanaf februari. “Beginnen doen we kleinschalig met drie bedrijven en dan gaan we kijken hoe dit kan evolueren. Voorlopig verandert er nog niets voor de Wilrijkenaren zelf, maar we zien daar grote mogelijkheden om die lokaal geproduceerde groene energie in de toekomst ook lokaal te gaan inzetten. We kijken dus zeker naar mogelijkheden om de buurt te betrekken”, concludeert Robbrecht.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners