De vervuilde site Van Camp.© kma

Ook aantal daktuinwoningen op vroegere bedrijfssite Natuursteen Van Camp

Emblem -

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van het brownfieldconvenant Oostmalsesteenweg. Eerder deed ook de gemeenteraad van Ranst dit al. Het gaat om de herontwikkeling van de vervuilde bedrijfssite van Natuursteen Van Camp, tegenover Campus Vesta in Emblem.

Via brownfieldconvenanten krijgen oude bedrijfs- en andere sites een nieuwe invulling. De brownfieldsite langs de Oostmalsesteenweg in Emblem (Ranst) is 3,5 hectare groot en werd vroeger gebruikt door de steenkapperij Natuursteen Van Camp. De restanten van die activiteiten en de restanten van vroegere afbraakactiviteiten werden gestort op de site en de achtergelegen zone, die in een natuurgebied ligt. Deze restanten bevatten ook asbest.

Het brownfieldproject gaat in eerste instantie om de sanering van de aanwezige bodemverontreiniging. Daarna wordt de site herontwikkeld conform het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘kmo-zone Oostmalsesteenweg’.

Van asbest naar woon- en werkgelegenheden

Het brownfieldconvenant voorziet in de ontwikkeling van de site in twee afzonderlijke bestemmingen: aan de straatkant zal een duurzaam lokaal bedrijventerrein met kmo-units ontwikkeld worden, aangevuld met kantoorruimtes en een beperkt aantal daktuinwoningen.

Achteraan ligt het terrein in een natuurgebied. De tweede zone zal worden afgegraven tot het oorspronkelijke peil waardoor de natuur zich in deze zone terug kan ontwikkelen. Er wordt ook een meander van de Molenbeek-Bollaak uitgegraven. De herontwikkeling van het natuurgebied gebeurt in overleg met de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Agentschap Natuur en Bos.

Partners

Ontwikkelaar Tervias Blue, de gemeente Ranst en OVAM maken afspraken.

Over het ontwerp brownfieldconvenant volgt nog een informatievergadering. De aankondiging gebeurt via lokale kanalen. Gedurende 14 dagen zullen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren ingediend kunnen worden. Daarna kan de definitieve goedkeuring volgen.

 kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners