Parkeren aan de fietsenstalling naast de pastorij is niet meer toegestaan.© Ronny van den Ackerveken

Parkeerverbod naast pastorie krijgt positieve evaluatie

Minderhout

Na een proefperiode wordt het stilstaan- en parkeerverbod naast de pastorie in Minderhout (Hoogstraten).

De verkeersmaatregel kwam er na overleg met de wijkagente van Minderhout. Zo kunnen voertuigen niet meer parkeren in de nabije omgeving van de fietsenstalling naast de pastorie en het verbindingspad voor trage weggebruikers richting Schoolstraat.

Na de herfstvakantie is er een evaluatie met de politie en de school geweest. Daaruit bleek dat alle betrokken overwegend positief waren over het parkeerverbod. Ook de mobiliteitsraad van Hoogstraten gaf positief advies. De gemeenteraad heeft het aanvullend reglement over het wegverkeer goedgekeurd. (ram)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners