© ATV

Groen en PVDA ongerust over rode cijfers bij Zorgbedrijf: “Dit is prutswerk van het stadsbestuur”

Antwerpen -

Het Antwerpse Zorgbedrijf, vooral bekend van de woonzorgcentra, staat er slecht voor. Oppositiepartijen Groen en PVDA zijn ongerust over het tekort van 140 miljoen euro bij het Antwerpse zorgbedrijf. Het cijfer komt uit prognoses die op de raad van bestuur van het Zorgbedrijf werden voorgelegd. Volgens schepen van Seniorenzorg en Zorgbedrijf-voorzitter Els van Doesburg (N-VA) is het cijfer voorbarig.

Het Zorgbedrijf Antwerpen beheert achttien woon-zorgcentra en 3.700 serviceflats . Dat het bedrijf in de rode cijfers duikt, kent meerdere oorzaken. Zo besliste het Antwerpse stadsbestuur om de dotatie of financiering van het Zorgbedrijf te verminderen van 66,5 miljoen euro vorig jaar tot 60,3 miljoen euro in 2025. Bovenop komt de stijgende energiefactuur en de indexering van de lonen.

Volgens oppositiepartij Groen moet het Zorgbedrijf de volgende jaren op zoek gaan naar 140 miljoen euro. De partij baseert zich op prognoses. Volgens andere bronnen zou het tussen 80 en 120 miljoen euro liggen. Veel hangt af van de evolutie van de energieprijzen.

Prutswerk

Karen Maes (Groen).© ID/ Eric de Mildt

Het Zorgbedrijf en het Antwerpse stadsbestuur hoopt dat door het aantrekken van een private partner het tij te keren. Hiervoor is wel een omvorming nodig van een publiekrechtelijke naar een privaatrechtelijke zorgvereniging. Eerdere pogingen mislukten omdat de wetgeving het niet toelaat. Het openstellen van het Zorgbedrijf voor een private partner botst op protest, zeker bij de vakbonden.

“Door het prutswerk van het stadsbestuur wordt het Zorgbedrijf gedwongen om een nooit geziene besparing uit te voeren”, zegt Antwerps Groen-gemeenteraadslid Karen Maes.. “Dit heeft een rechtstreekse impact op de zorg voor kwetsbare Antwerpenaren en op het personeel. De verantwoordelijkheid van het stadsbestuur is verpletterend. De cijfers zijn zo dieprood dat er leningen moeten worden aangegaan om lonen en leveranciers te betalen.”

Antwerps Groen-voorzitter Bogdan Vanden Berghe wijst op de onverantwoorde houding. “De compleet onduidelijke positie van de leden van het stadsbestuur rond het Vlaamse decreet en het getalm van de schepen brengen het Zorgbedrijf in erg vieze papieren”, zegt Vanden Berghe.

Volgens Antwerps PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele is dit geen kwestie van wanbeleid, maar een doelbewuste strategie.

“Dit stadsbestuur hanteert al sinds 2012 het neoliberale principe ‘starve the beast’: de publieke ouderenzorg uithongeren om te kunnen overgaan tot privatisering”, zet Vandecasteele. “Daardoor gaat het Zorgbedrijf niet alleen in het rood, ook de prijzen voor de bewoners schieten de lucht in. Wij roepen het stadsbestuur op om het Zorgbedrijf opnieuw correct te financieren.”

Kwaadwillig

Els van Doesburg.© Nattida-Jayne Kanyachalao

Schepen Van Doesburg gaat niet in op de cijfers. “Het meerjarenplan van het Zorgbedrijf is in opmaak. Dit wordt eind februari voorgelegd aan de algemene vergadering van het Zorgbedrijf. Met de huidige context is het moeilijk om een correcte inschatting te maken van de verdere gevolgen van onder meer de inflatie en de impact van de nutskosten. Dit alles wordt momenteel afgestemd met de financiële diensten van de stad.”

Van Doesburg is scherp voor beide partijen. “Het is zeer jammer dat men kwaadwillig documenten verspreidt alsof dat het meerjarenplan is, wat het voor alle duidelijkheid niet is. Het zijn geen gevalideerde noch goedgekeurde cijfers.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV