Vrijwilligers aan de slag tijdens de paddentrek (archiefbeeld).© rr

Paddenafsluitingen en vrijwilligers in Millegem en Rauw helpen diertjes veilig oversteken

Mol -

Natuurpunt en diverse vrijwilligers helpen van 1 februari tot 1 april padden, kikkers en salamanders veilig oversteken tijdens de paddentrek. In de Molse gehuchten Millegem en Rauw zorgen paddenafsluitingen voor een veilige overtocht van de dieren.

De paddentrek is een jaarlijks terugkomend natuurfenomeen. Padden, kikkers en salamanders ontwaken praktisch gelijktijdig uit hun winterslaap en trekken massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht om er hun eieren af te zetten of te bevruchten. De dagen waarop de paddentrek plaatsvindt, zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en dus niet vooraf te voorspellen.

Voor een veilig verloop van de paddentrek zet Natuurpunt tal van vrijwilligers in. Dat is ook in Mol het geval. Ook wordt er op bepaalde plaatsen gebruik gemaakt van een paddenafsluiting. Via die afsluiting vallen de padden, kikkers en salamanders in emmers, waar ze veilig kunnen wachten tot een vrijwilliger hen overzet.

De amfibieën worden opgevangen in een emmer, waarmee de vrijwilligers hen veilig helpt oversteken.© rr

Dat is onder meer het geval in Millegem. Tot 1 april geldt er in een deel van de Eendenstraat regelmatig een doorgangsverbod, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Van 1 februari tot 31 maart gaat de weg ’s avonds dicht vanaf 19u tot 7u ’s ochtends, behalve bij stevige vorst.

Tijdens piekmomenten van de paddentrek, meestal periodes tussen 10 februari en 15 maart, wordt de weg dag en nacht afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het doorgangsverbod moet de diertjes een veilige overtocht garanderen. Eenmaal de trek voorbij is, wordt het verbod opgeheven. De jaarlijkse overzetactie van amfibieën past in het beheer van Het Tipven in Millegem.

Ook in de Schooldreef in Rauw helpen vrijwilligers de beestjes op een veilige manier naar de overkant van de straat. Dat gebeurt ook met de hulp van een paddenafsluiting. In Rauw worden geen extra verkeersmaatregelen genomen voor de paddentrek.

Wie interesse heeft om als vrijwillige overzetter mee te helpen aan een veilige paddentrek, kan terecht op de website www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/ik_wil_meehelpen. Je kan er een paddenoverzetactie in de buurt zoeken en de contactpersoon van de lokale actie contacteren. (mto )

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners