De boeren verzamelden in Westdoorn.© Neel Vermeiren

Ook boeren van Loenhout en Wuustwezel sloten zich aan bij protest

Wuustwezel -

De landbouwers van Loenhout, Wuustwezel en Gooreind trokken ook in tractorcolonne naar Brasschaat waar ze zich voegden bij de andere boeren uit de Noorderkempen. met de actie drukten ze hun vrees uit dat nogmaals kostbare landbouwgrond verloren gaat aan uitbreiding van natuurgebieden.

 De boeren van Loenhout verzamelden op het Neerven en trokken daarna via de Bredabaan tot aan de Deureindse dijk. Daar sloten de boeren uit Wuustwezel aan met hun tractoren. De boeren van Wuustwezel vrezen dat door verbindingen te maken tussen natuurgebieden landbouwgrond wordt opgeofferd. Zij kijken ook met argusogen naar de Maatjes waren vele hectaren grond zouden worden afgegraven om de weiden te vernatten. Ook aan de rand van het Marum wordt gevreesd dat landbouwpercelen verloren gaan. “Onze voorouders hebben door noeste arbeid braakliggende, arme gronden tot vruchtbare grond gemaakt”, zeggen ze. “Alois Blommaert schreef daar ooit het boek Wroeters over. Nu moeten wij die gronden terug afgeven. Maar waar boeren worden verdreven, komen ze nooit meer terug. En zo komt de voedselvoorziening in het gedrang.” Overal verliep de betoging erg rustig en hielden de boeren zich aan de verkeersregels. (vw)

Ze vrezen ook dat in de Maatjes vruchtbare grond verloren gaat voor de landbouw.© Neel Vermeiren

Hun vraag om steun.© Neel Vermeiren

En dan in colonne op weg naar Brasschaat.© Neel Vermeiren

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners