Burgemeester Alexander Vandersmissen en eerste schepen Patrick Princen hebben het Vlaams Betonakkoord namens de stad ondertekend.© Stad Mechelen

Mechelen engageert zich als eerste stad om duurzamer om te springen met beton

Mechelen -

Mechelen is de eerste stad die haar handtekening heeft gezet onder het Vlaams Betonakkoord. Daarmee engageert ze zich om het hoge grondstoffengebruik te verminderen waar gebruik van 2-beton voor zorgt, maar ook de CO₂-uitstoot die gepaard gaat met de productie ervan.

Sven Van Haezendonck

De goedkeuring van het akkoord stond begin deze week op de agenda van de gemeenteraad. Ondertussen is het ook ondertekend. “Daarmee bestendigen we als eerste stad in Vlaanderen onze leidinggevende positie in innovatieve oplossingen voor het klimaat”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+).

Zo engageert Mechelen zich om tegen 2030 gebouwen zo te ontwerpen dat je betonnen elementen maximaal kan hergebruiken. Het is ook de bedoeling dat alle beton dat vrijkomt bij sloop en dat geschikt is, opnieuw kan dienen in stortklaar beton, in beton voor wegen en/of in geprefabriceerd beton. Op die manier wordt gestreefd naar 50% minder CO₂-eg-uitstoot. De ambitie is om tegen 2050 naar nul kilogram CO₂-eg uitstoot te evolueren per vierkante meter beton.

Voor de realisatie van de gebouwen in Komet werkt de aannemer met circulair beton.© Stad Mechelen

“In onze stad zijn er al heel wat goede voorbeelden te vinden”, zegt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Leefmilieu en Openbare Werken. Hij verwijst naar het gebruik van circulair beton voor de bouw van de nieuwe stadswijk Komet op de Koningin Astridlaan.

Parking Keerdok en oude bibliotheek

Daarnaast is er het duurzame, modulaire parkeergebouw aan het Keerdok en het hergebruik van bestaande muren en materialen in de oude bibliotheek in de Moensstraat. “Met de ondertekening van het Vlaams Betonakkoord zetten we de stap naar een structurele verankering van deze duurzame principes”, legt Princen uit. De Dijlestad streeft er ook naar om tegen 2030 haar voetafdruk voor materialen met 30% te verminderen.

www.betonakkoord-vlaanderen.be/

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Politiek Mechelen