Enktere trekkers van het onthardingsproject waaronder Anne Stuer, Dirk Cleiren en Paul Lermytte.© Patrick De Roo

Na eerste geslaagde projecten in stadsrand: “Onthardingsgolf mag niet stilvallen”

Deurne/Merksem/Schoten/Wijnegem -

GruunRant, Antwerpen aan ’t Woord en Regionaal Landschap de Voorkempen wilden drie jaar geleden met ‘GruunRant Onthardt’ een onthardingsgolf tot stand brengen in de rand van Antwerpen. Met 3.000 vierkante meter extra groene speel- en andere ruimte op locaties in Schoten, Merksem, Wijnegem en Deurne werd die ambitie waargemaakt.

“De meeste projectvoorstellen die werden ingediend, waren quick-wins. In ons project ging het over het in gang zetten van coalities om te gaan ontharden”, licht Paul Lermytte van GruunRant toe. “We maakten lokale besturen, administraties, schoolbesturen, bedrijfsleiders en bewoners warm om te dromen van ontharden en vergroenen, plannen uit te werken en de handen uit de mouwen te steken.”

Dat resulteerde in vijf concrete samenwerkingen. Vita et Pax en Ter Linde, twee Schotense scholen, kregen een plan voor hun volledige schooldomein. Vandaag kunnen de meer dan 1500 leerlingen genieten van een nieuwe, groene, ontharde speelplaats.

Ook twee lokale besturen gingen aan de slag: gemeente Wijnegem en district Deurne ontvingen beide subsidies en ondersteuning om voetpaden en overbodige straatverharding te verwijderen. Door de bijkomende vergroening is ook de verkeersveiligheid erop vooruitgegaan.

Als laatste kreeg bedrijf De Vree in Merksem een nieuwe, groene parking.

Er is in totaal meer dan 400.000 euro geïnvesteerd waarvan 250.000 euro Vlaamse subsidie. Alle partners investeerden mee in de uitvoering en ook de stad Antwerpen droeg financieel bij.

Directeur Audrey Festraets en enkele leerlingen van GO!-school Ter Linde in Schoten staken zelf mee de handen uit de mouwen om hun speelplaats te vergroenen.© JAA

Hoeft niet groot

De projectpartners doen nu vijf concrete aanbevelingen zodat de onthardingsgolf ook in de toekomst kan blijven aanrollen. Zo kan planologisch ontharden eerste stap zijn naar minder verharding. In de rand van Antwerpen liggen de onthardingsmogelijkheden voor het grijpen. Grote ingrepen zijn vaak niet nodig, gewoon doen is de boodschap.

“Wij als districtsbestuur leggen de straat niet aan om bewoners achter één huisnummer te plezieren, maar in het belang van de hele buurt. De minderheid roept soms heel hard en zo creëer je een negatieve spiraal. Dit kan soms vermeden worden. GruunRant heeft enorm veel mensen overtuigd om toch enkele parkeerplaatsen op te offeren voor meer groen”, aldus Tjerk Sekeris (N-VA), districtsvoorzitter van Deurne.

“Kwalitatief ontharden vraagt een brede ruimtelijk en inhoudelijke kijk. Dan wordt één plus één drie en verbetert de leefomgeving van gebruikers met een link naar de omgeving. Ontwerp en overleg is een kunst die tijd en ruimte vraagt. “Het administratieve en participatieve traject zijn twee drempels om onthardings-plannen snel te realiseren”, ervaart Sekeris.

De onthardingsconferentie vond plaats in het districtshuis van Deurne.© Patrick De Roo

Drempels wegnemen

Vlaanderen gaf de onthardingsgolf in de rand van Antwerpen de noodzakelijk financiële en inhoudelijke zuurstof. GruunRant zorgde voor een motor. Zo konden kansen in scholen, bedrijven, … gedetecteerd worden en konden ze beroep doen op ondersteuning.

Plannen om te ontharden en zeker de uitvoering ervan staan of vallen met de steun van beheerders en gebruikers. Vandaag zijn ze niet mee met vernieuwde inrichtingen. Ze vormen op die manier een remmende factor voor de onthardingsgolf.

“Ik heb meer dan 20 jaar ervaring als bedrijfsleider en had nog nooit politieke goedkeuring nodig. Door de verschillende wetteksten is het bijna onmogelijk om te ontharden. Ik ben op heel wat drempels gestoten. Je moet een volharder zijn om te ontharden”, getuigt Erik Stuer van J. De Vree & Co.

De namiddag werd afgesloten met een hoopvolle roep om een meer structurele aanpak van ontharden in de rand rond Antwerpen. (jaa)

De deels ontharde speelplaats van het Vita et Pax-college in Schoten.© RR

Proefproject in Deurne© RR

Ook het Merksemse bedrijf De Vree sloopte wat verharding.© RR

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners