Johan Van Gastel (uiterst rechts) en een aantal boeren trokken vanmiddag naar het grote boerenprotest in Brasschaat.© Elke Lamens

Boeren zien drie grote dreigingen op hen afkomen: “MAP 6 gaf ons stress, MAP7 doet ons beven”

Brecht -

Ook Brechtse boeren trekken vandaag mee aan de alarmbel, want zijn betrokken partij bij de plannen van Grenspark Kalmthoutse Heide om een nationaal park te worden. Om aan de nodige 11.000 hectare te geraken, is ook Brechtse landbouwgrond in de plannen opgenomen. Daarnaast speelt het nog strengere zevende mestactieplan hen parten.

Een dertigtal Brechtse boeren verzamelde vanochtend in Sint-Lenaarts, Brecht en Overbroek. Bij Johan Van Gastel, bestuurslid van de Landelijke Gilden Sint-Lenaarts, kwam vanmiddag al een eerste deel landbouwers samen. Zij maken duidelijk dat ze niet alleen niet gehoord worden in de plannen van het nationaal park, maar ook op andere vlakken: het stikstofakkoord (PAS), het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en mestactieplan (Map 7) die op stapel staan.

Van Gastel is al 27 jaar zaakvoerder van Aveve in de Hoogstraatsebaan en zag de sector van vooral voedings- en meststoffen sterk evolueren, ten gunste van het milieu en de natuur. “Onder meer door het voedsel van de koeien aan te passen, ademen deze dieren minder CO2 en methaan uit. Ook de mest van deze koeien is vandaag milieuvriendelijker. de stallen zijn uitgerust met luchtwassers die de amoniak uit de lucht wassen”, weet Van Gastel.

Een aantal boeren vertrok vanmiddag in Sint-Lenaarts en pikte onderweg nog collega’s op richting Brasschaat.© Elke Lamens

Voetafdruk vergroten of verkleinen?

“Daarnaast gebruiken landbouwers steeds meer hun eigen grondstoffen om hun akkers te bemesten. Hiermee verkleinen we de ecologische voetafdruk, want voordien gebruikten landbouwers veel Braziliaanse soja waarvoor wouden werden ontgonnen. Heel vreemd is nu dat in het nieuwe mestactieplan, MAP 7, wordt verwacht dat we opnieuw meer eiwitten (onder meer soja) aankopen. Zo vergroten we opnieuw die voetafdruk.”

Van Gastel benadrukt dat landbouwers hier wel intensief, maar veel duurzamer boeren: “Voor elke hectare die wij hier bewerken zijn er in het buitenland twee hectaren nodig. We kunnen echt niet minder produceren, want we staan volgens de lijst van de FAO (Food and Agricultural Organisation) al op de tweede plaats van de landen met de laagste zelfvoorzieningspercentages wat voedsel betreft. Nog meer voedsel inkopen uit het buitenland, vergroot alweer onze voetafdruk. Van MAP 6 kregen we stress, maar van MAP 7 beginnen we nu al te beven.”

Een andere dreiging is het nieuwe GLB dat Europa al goedkeurde, maar minister Zuhal Demir (N-VA) nog niet: “Onduidelijkheid troef, want boeren worden daarin verplicht om bij het bemesten vijf meter van een waterloop te blijven. Hiermee wordt de Vlaamse boeren maar liefst dertigduizend hectare vruchtbare grond onttrokken, goed voor drie miljard euro. Uit een studie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Ilvo) blijkt nochtans dat bemesten op één, drie of zes meter geen verschil maakt qua stikstofresidu in de beek.”

De Brechtse boeren verzamelden in Overbroek voor ze koers zetten naar Brasschaat.© Elke Lamens

“Testen tonen wel aan dat het oppervlaktewater is vervuild door zowel riolering als waterzuiveringsinstallaties die restfracties in de beek wegspoelen. Een derde vervuiler zijn de bossen waar in de herfst de gevallen bladeren rotten op de grond. Bij dat proces komen er nitraten vrij die ook in het oppervlaktewater terechtkomen.”

De colonne Brechtse tractoren pikte collega’s op in Overbroek.© Elke Lamens

Zowel het GLB, MAP 7 als het Grenspark Kalmthoutse Heide bezorgt de boeren uit de regio veel kopzorgen. Dat uiten ze vandaag aan Hotel Dennenhof waar een vergadering over het toekomstige nationaal park plaatsvindt.

Veel kopzorgen voor de Brechtse boeren.© Elke Lamens

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners