Nieuwe kleuters voor de gemeentelijke basisschool Schransdries in Beerse voor het schooljaar 2023-2024 moeten digitaal worden ingeschreven.© Sport Beerse

Gemeente start digitale inschrijvingen voor nieuwe kleuters in basisschool Schransdries

Beerse

In de gemeentelijke basisschool Schransdries in Beerse is voor het schooljaar 2023-2024 een beperkt aantal vrije plaatsen voor nieuwe kleuters beschikbaar.

Het lokaal bestuur van Beerse start daarom voor die school in de Schransdriesstraat met een digitale inschrijvingsprocedure voor kleuters van de geboortejaren 2018, 2019, 2020 en 2021. De aanmelding via het digitaal aanmeldsysteem start op 28 februari van dit jaar. De gemeente maakt vanaf 20 april de toewijzing van de leerlingen bekend. De inschrijvingsperiode van die toegewezen leerlingen loopt van 24 april tot en met 15 mei. Vanaf 23 mei zijn vrije inschrijvingen voor kleuters in basisschool Schransdries weer mogelijk.

Voor de gemeentelijke basisscholen Albertstraat en De Singel is het online inschrijven nog niet van toepassing. Voor het buitengewoon basisonderwijs in Beerse kan je enkel inschrijven indien je kind een verslag Type 3, Type 9 of Type Basisaanbod kreeg. Hier gelden geen vaste instapdagen. (bvdl)

www.scholengemeenschap-beerse.be/schransdries/

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners