Een optocht van tractoren bij een vorig boerenprotest.© Stefaan Beel

Boeren rukken op naar Brasschaat: daarom zijn landbouwers niet blij met erkenning natuurgebied Kalmthoutse Heide

Brasschaat -

Brasschaat wordt donderdag een boerengemeente. Tientallen, misschien honderden tractoren verzamelen er na de middag aan Hotel Dennenhof terwijl daar binnen een belangrijke vergadering plaatsvindt over Grenspark Kalmthoutse Heide. “Wij mogen deelnemen aan die inspraakvergaderingen, maar worden niet gehoord”, zegt Sabina Vandeweyer, organisator van De Landelijke Toekomst.

Paul Hendrickx

Vanuit Stabroek, Wuustwezel, Brecht, Kalmthout en Kapellen bollen ze morgenmiddag in groepjes naar Maria-Ter-Heide. Hoeveel het er worden, is afwachten. En ze nemen zich voor er geen blokkades van te maken en alle verkeersregels te respecteren.

Maar de landbouwers gaan zich wel aan weerszijden van de Bredabaan opstellen om indruk te maken op de aanwezigen van de werkbank Grenspark Kalmthoutse Heide. Dat gebied zit volop in de aanvraagfase om nationaal erkend natuurpark te worden. Zo’n werkbank brengt alle partijen samen om het draagvlak voor het project zo groot mogelijk te maken. Het is normaal gezien ook de laatste werkbank, voor het slotverslag.

“Wij hebben ook onze plaats in die werkbank”, zegt Sabina Vandeweyer (48), die ooit nog bekendheid genoot als kandidaat-Strafste Boerin en een melkveebedrijf heeft in Wuustwezel. “Maar het probleem is: wat wij daar als argumenten aanbrengen, komt niet in de verslagen. Er wordt over onze hoofden heen vergaderd.”

Terwijl de landbouwers uit de grensgemeenten wel degelijk bezorgd zijn. Vooral dat het Vlaamse stikstofakkoord nog niet helemaal rond is, creëert een probleem.

Sabina Vandeweyer bij haar koeien. “Tellen onze rechten als eigenaar of pachter eigenlijk nog?”© Neel Vermeiren

“Zo’n erkend Natuurpark heeft invloed op onze bedrijfsvoering. Worden de natuurgebieden groter, dan wordt onze vrijheid beknot op onze landbouwgrond en draait het stikstofakkoord nog meer in ons nadeel uit. Wij zijn de buren van de natuur, maar voelen ons niet geraadpleegd. Concreet voorbeeld: in Nieuwmoer wordt als onderdeel van natuurgebied De Maatjes vijftien hectare afgegraven om ‘natte grond’ te creëren, voor het vogelbestand. Gevolg: ook onze gronden worden natter, met invloed op de teelten. Wij hebben landbouwgrond, in eigendom of pacht, maar onze rechten tellen blijkbaar niet.”

Het wordt de eerste grote actie van groep De Landelijke Toekomst, die is opgebouwd rond een twintigtal kernleden uit de regio rond Kalmthout, boeren en boerinnen. Eerder bracht de groep al met gemak 350 mensen samen voor een informatieavond. Het zit de landbouw dan ook op andere vlakken niet mee. De boeren willen nu meer dan ooit een blok vormen.

Democratisch recht

“Wij hopen dat ze een goede demonstratie hebben donderdagmiddag. Bijeenkomen en hun mening aan de wereld verkondigen is hun democratisch recht”, zegt Martin Groffen, voorzitter van het Grenspark en organisator van de werkbanken. “De zaken die in de werkbanken aan bod komen, zijn héél divers. En als de landbouwers vinden dat sommige ideeën onvoldoende in de verslagen zijn opgenomen, dan kunnen ze dat in de volgende vergadering zeggen.”

“De landbouwsector heeft wel een bepaalde grondhouding”, zegt Groffen nog. “Ze zijn niet opgezet met de nationale erkenning. Maar zo’n werkbank is een kwestie van opbouwen, en informatie inwinnen, met het oog op een slotverklaring. Er is dus nog veel dialoog mogelijk.” Groffen benadrukt verder dat er alvast geen enkele ‘bedoeling’ zit in de al opgemaakte verslagen, en blijft ook constructief. In maart zou de slotverklaring worden voorgelegd aan de bijzondere commissie, het orgaan dat het beheer van het Grenspark coördineert. En dan komt de erkenning weer een stap dichter.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners