Onder meer in de Patriottenstraat komt een fietsstraat.© Bert De Deken

Stad plant maatregelen om verkeersveiligheid zwakke weggebruikers te verbeteren

Turnhout -

Naast de plannen voor de Kasteeldreef heeft het Turnhouts stadsbestuur nog ideeën om het aantal duurzame verplaatsingen te stimuleren. Er komen dit jaar nieuwe fiets- en voetpaden en bushaltes worden toegankelijker.

Wouter Adriaensen

Volgens het Turnhouts bestuursakkoord moet de zwakste weggebruiker de norm zijn. De meerderheid wil duurzame verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer stimuleren. Dat is ook nodig om de ambities van het vorig jaar goedgekeurde stadsregionaal mobiliteitsplan te halen: een stijging van het aantal verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer van elk 25% en een vermindering van het aantal autoverplaatsingen met 25%.

“Zo plannen we in 2023 de verdere uitrol van ons fietsstratennetwerk”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “Het aantal fietsstraten in de stad stijgt dit jaar van 19 naar 65, goed voor een uitbreiding van 5 naar 17 kilometer. We maken verder werk van veilige schoolomgevingen met eenrichtingsverkeer aan het Sint-Victor in de Kasteeldreef en aan het Sint-Jozefcollege in de Oude Beersebaan, met het stuk tussen de school en de ring dat wel dubbele richting blijft, en een knip aan de Talentenschool in de Oranjemolenstraat.”

Snelheidsremmers

Er komen nieuwe fietspaden op de Oude Beersebaan, de Speelkaartenstraat en de de Merodelei en een nieuw voetpad op de Tielendijk in Zevendonk. Het Sint-Beggaplein, de Oude Beersebaan, de Stoktsestraat, de Steenbakkerslaan en de Nonnenstraat worden heraangelegd. “We zorgen waar nodig voor zitbanken, diefstalvrije fietsenstallingen en snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersplateaus, boldrempels of geschrankt parkeren en er komt gescheiden riolering als die nog niet aanwezig is. Daarbij zetten we ook in op extra groen en de natuurlijke infiltratie van hemelwater.”

Tot slot worden de bushaltes aan de Warande en langs de de Merodelei volledig toegankelijk gemaakt voor reizigers met een beperking. Tegen 2030 moet 50% van de stedelijke bushaltes dat criterium halen, voor Turnhout zijn dat er vijftig. (woad)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners