Het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Schaggeleweg, waar nu nog de Missing Link, de vroegere bloemenwinkel en ’t Hofke zijn.© Reds

Ontwikkelaar site Missing Link en ’t Hofke naar eigen zeggen verrast met petitie omwonenden die nieuwbouwproject steunen

Westmalle -

“Het is de eerste keer dat ik een petitie krijg van omwonenden om onze bouwaanvraag voor appartementen te steunen”, zegt zaakvoerder Roby Thuys van Reds Vastgoed. Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning van zijn beoogd nieuwbouwproject waar nu nog The Missing Link en ’t Hofke staan, is afgesloten. Het college van burgemeester en schepenen zal binnen dit en een maand een beslissing nemen. Visuals maken duidelijk hoe de hoek van de Antwerpsesteenweg en de Schaggeleweg er in de toekomst zou kunnen gaan uitzien.

Kristin Matthyssen

Afgelopen jaren waren woelig voor The Missing Link en ’t Hofke, de uitgaansmonumenten van Westmalle. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) nam enkele stevige maatregelen om de rust te herstellen, met onder meer een nachtelijk alcoholverbod in het weekend in de straten rond beide danscafés. Er wordt ook meer opgeruimd en het hamburgerkraam mag niet meer op de Schaggeleweg naast The Missing Link staan. Die dancing werkt nu ook met lidkaarten.

Dezelfde hoek nu.© Robin Fasseur

De omwonenden die vaak over overlast klaagden, werd altijd ingeprent dat beide uitgaanszaken half 2023 sowieso zouden sluiten. Al waren er wel signalen over uitstel op het nieuwbouwproject en dus een verlengde opening. “Dat klopt niet”, zegt Roby Thuys van Reds. “We gaan nog altijd uit van de oorspronkelijke timing, waarbij de eigenaars van ’t Hofke en The Missing Link in augustus hun locatie afstaan aan een nieuwbouwproject. De topdag van de braderij moet een beetje het afscheid worden van beide zaken, een orgelpunt achter al die jaren.”

Zo zou het nieuwbouwproject er gaan uitzien, met een groendak.© reds

Twintig appartementen

Reds deed een aanvraag voor een nieuwbouwproject met twintig appartementen en vier commerciële ruimtes. Het openbaar onderzoek is intussen afgesloten. De projectontwikkelaar ontving een petitie van omwonenden, ondertekend door vijftig mensen, die zijn aanvraag voor wonen in plaats van uitgaan op die locatie steunen. “Ze zijn niet tegen een uitgaansleven in Westmalle, maar vinden die hoek met achtergelegen woonwijk niet geschikt. Zo’n petitie heb ik nog nooit eerder meegemaakt”, zegt Roby Thuys. “Hoewel de danscafés jarenlang een ontmoetingsplaats waren voor de Malse jeugd, kwamen ze de laatste jaren meer slecht dan goed in de aandacht. Wildplassen, nachtlawaai en zelfs geweld waren er dagelijkse kost in het weekend.”

Zicht vanuit de Schaggeleweg met in de achtergrond de Antwerpsesteenweg.© Reds

AID-architecten zorgde voor het ontwerp. “We focussen er in dit project op om de buurt die de laatste jaren zwaar geleden heeft, weer te doen opleven, met woonentiteiten maar ook met commerciële ruimtes. De kloof tussen jong en oud en het samenhorigheidsgevoel, gaan we proberen te herstellen door het ontwikkelen van appartementen voor verschillende gezinsgroottes waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten in de centrale patio. Volgens ons is dit een grote meerwaarde in dit project.”

Aftoetsen aan kwaliteitsplan

Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) laat niet in haar kaarten kijken. “De aanvraag is al langs de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening gepasseerd, binnen dit en drie weken nemen we een beslissing op basis van alle adviezen en bezwaren. Maar wij zullen dit project net als alle andere aanvragen aftoetsen aan de krijtlijnen binnen ons gemeentelijk kwaliteitsplan. Wij wensen geen verdere verstedelijking en kijken of er voldoende groen en infiltratiemogelijkheden zijn. Wij gaan dit op zijn merites beoordelen.”

Volgens de burgemeester is het momenteel een rustigere periode rond The Missing Link en ’t Hofke. “Binnenkort houden we nieuw overleg met de uitbaters. We houden dus de vinger aan de pols.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners