Er zaten heel wat bewoners uit Watermolen in het publiek. Zij reageerden zeer teleurgesteld.© kma

Bewoners Watermolen verlaten teleurgesteld gemeenteraad na goedkeuring

Halle-Zoersel -

Ondanks veel protest bij de bewoners van Watermolen, werd de proefopstelling met eenrichtingsverkeer in de Liefkenshoek en dubbelrichtingsverkeer in de Watermolen, in combinatie met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur, toch goedgekeurd. Maar zelfs binnen de meerderheidspartijen van Zoersel leeft verdeeldheid over de keuze. De bewoners van de Watermolen noemen de goedkeuring “ongelooflijk”.

Kristin Matthyssen

Het agendapunt werd met achttien stemmen voor, twee onthoudingen en zes stemmen tegen, goedgekeurd. De voorzitter van de gemeenteraad, Marcel De Vos (N-VA), onthield zich, omdat hij vaststelde dat het college verdeeld was. Hallenaar Paul Van Wesenbeeck (CD&V) zei dat hij het voorstel enkel kon goedkeuren op voorwaarde dat er garanties waren op zeer ingrijpende snelheidsremmende maatregelen in de Watermolen, en niet de enkele bloembakken die er nu staan. Volgens schepen Marc De Cordt (Groen) en burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) is dat de bedoeling, maar kunnen tijdens de periode van een proefopstelling geen grote investeringen gebeuren, en na goedkeuring wel.

Bewoners Bart, Guy en Bruno vorige week nog in hun straat Watermolen in Halle.© kma

Raadslid Emery Frijters (Groen) liet weten dat hij eigenlijk meer proefopstelling 1 genegen was, waarbij zowel de Liefkenshoek als de Watermolen eenrichtingsverkeer waren. Tom Sleeuwaert (Heerlijk Zoersel) riep op om het agendapunt in te trekken tot er een globaal plan was waarbij het sluipverkeer en de toekomstige ontwikkeling van de vroegere site Van Aerde mee in kaart was gebracht. Hij zei ook dat de interpretatie van de verkeerstellingen net als indertijd met de paaltjes in de Antwerpsedreef en omgeving niet klopten. “Het probleem heeft zich niet opgelost, het heeft zich gewoon verplaatst”, zegt Sleeuwaert. Wouter Bollansée (Vlaams Belang) sloot zich bij die kritiek aan en hekelde het ruimtelijk beleid in Zoersel, waar de laatste decennia veel werd bijgebouwd in de kernen, zonder aan de verkeersstromen van al die pendelaars te denken. Katrien Schryvers (CD&V) pareerde dat en zei dat de gemeente Zoersel net op dat gebied een modelgemeente is geweest die als eerste bepaalde bouwgronden bevroren heeft.

De gemeenteraad boog zich bijna anderhalf uur over het agendapunt van de Liefkenshoek en Watermolen.© kma

Sinds de nieuwe verkeerssituatie krijgt Watermolen bijna vier keer meer verkeer te slikken, met veel laagvliegers erbij. “Wij hebben een kindje met autisme en zijn enkele jaren geleden heel bewust van de drukke Achterstraat naar de Watermolen verhuisd, voor de rust voor ons zoontje. Als wij nu terug moeten verhuizen door de drukte, hoop ik dat jullie de moed hebben om dat aan ons zoontje te komen vertellen”, zei bewoner Bart Luyckx. Bewoner Guy Goossenaerts riep elk raadslid op om in eer en geweten te stemmen.

Het kruispunt Driesheide-Liefkenshoek.© kma

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) en schepen voor mobiliteit Marc De Cordt (Groen) voelden er niets voor om de oorspronkelijke situatie weer in te voeren. “Een heel belangrijk element voor ons is het feit dat sinds het eenrichtingsverkeer in de Liefkenshoek er geen ongevallen tussen fietsers en autobestuurders meer zijn gebeurd op het kruispunt Liefkenshoek-Driesheide. Zo’n ongevallen zijn zeer traumatisch”, zei de burgemeester, die verwees naar de gedaalde ongevallenstatistieken in Zoersel. Ook schepen De Cordt verwees naar de veiligheid op dat kruispunt. Op de vraag om de veiligheid op dit kruispunt dan specifiek aan te pakken via bijvoorbeeld kleurvlakken of de snelheidsbeperking tot 50 op Driesheide vroeger te laten beginnen, werd niet ingegaan.

Er was even een schorsing nodig om de violen bij alle partijen te stemmen. Uiteindelijk werd de tweede, huidige proefopstelling, goedgekeurd. “Ongelooflijk”, reageerde een teleurgestelde bewoner Goossenaerts bij het verlaten van de raadzaal.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners