In Laakdal neemt de gemeentelijke technische dienst het fietspad langs de Steenweg op Oosterlo onder handen.© RR

Fietspad Steenweg op Oosterlo wordt gerenoveerd

Laakdal -

In Laakdal wordt het fietspad langs de Steenweg op Oosterlo gerenoveerd. Momenteel hernieuwt de gemeentelijke technische dienst het gedeelte tussen de Tempelstraat en de Schoolstraat en deze werken duren wellicht tot 24 februari.

Het fietspad langs de Steenweg op Oosterlo lag er onveilig bij. “Dit fietspad wordt veel gebruikt door de leerlingen van GBS Eindhout”, weet schepen van Mobiliteit Frank Sels (PROLaakdal). “Opdat de kinderen veilig te voet of per fiets van en naar school kunnen gaan, is het dan ook zeer belangrijk dat het fietspad in orde is. De vernieuwing kadert in de beleidsvisie van het gemeentebestuur om deze legislatuur 500.000 euro gefaseerd te investeren in de verbetering van voet- en fietspaden in Laakdal.”  

“De werken worden gefaseerd uitgevoerd”, vult burgemeester Tine Gielis (CD&V) aan. “Door in stroken van maximaal dertig meter te werken wordt de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt. Voor het gemotoriseerd verkeer zal tijdens de werken beurtelings verkeer van kracht zijn. Fietsers en voetgangers kunnen de werken passeren via een beveiligde doorgang.” (af)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners