© LANTIS

Opvallend: Natuurpunt niet akkoord met procedure van natuurverenigingen tegen Oosterweel

Natuurpunt Waasland verzet zich tegen de nieuwe procedure die wordt aangespannen tegen de bouw van de Scheldetunnel in het kader van de Oosterweelverbinding. De natuurvereniging zegt dat het gezuiverde grondwater van Lantis net een goede zaak is voor het verdrogende watervogelgebied Blokkersdijk.

Rebecca Van Remoortere

Vier natuurverenigingen lieten zondag weten dat ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) stappen tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel in het kader van de Oosterweelwerken. De verenigingen maken zich zorgen om het grondwater dat wordt opgepompt. Dat is volgens hen vervuild met onder meer PFAS. De normen voor het lozen van dat water zouden onvoldoende streng zijn.

Opvallend: Natuurpunt Waasland zegt nu dat dat opgepompte water grondig gezuiverd wordt en net belangrijk is voor de omliggende natuur. Natuurpunt betreurt dat die vier groepen niet eerst naar Natuurpunt Waasland zijn gestapt voor hun juridische acties. “Onze vereniging volgt de Oosterweelverbinding al 35 jaar en de laatste tien jaar zeer intensief. Wij hadden eerst een uitnodiging verwacht over dit ingewikkelde dossier.”

LEES OOK. Climaxi over bouw Scheldetunnel: “Er wordt totaal geen rekening gehouden met de natuur”

Want Natuurpunt Waasland is al jaren in nauw overleg met Lantis en de gevolgen voor het milieu van de Oosterweelwerken omdat het de natuurbeheerder is van het Europees beschermde gebied Blokkersdijk.

In de Samenwerkingsovereenkomst die Natuurpunt Waasland in 2020 sloot met Lantis, stond dat in het kader van de verdroging van het natuurreservaat Blokkersdijk, een deel van het opgepompte grondwater dat vrijkomt bij de aanleg van de Oosterweeltunnel na zuivering naar Blokkersdijk zal gepompt worden.

Op die manier wordt de waterplas die belangrijk is voor onder meer watervogels eenmalig aangevuld. “Blokkersdijk en ook andere natuurgebieden in de omgeving verdrogen immers zienderogen waardoor de biodiversiteit onder sterke druk staat”, klinkt het.

Natuurpunt Waasland kreeg naar eigen zeggen spijkerharde garanties dat Lantis het opgepompte water zal zuiveren met de best beschikbare technieken. “Natuurpunt Waasland is ervan overtuigd dat het door Lantis op maat aangeleverde gezuiverde grondwater aan het verdrogende natuurgebied Blokkersdijk zelfs een goede zaak is voor het beschermde watervogelgebied.

LEES OOK. Wie zijn de vier verenigingen die protesteren tegen de aanleg van de Scheldetunnel?

LEES OOK. Bouw nieuwe Scheldetunnel is begonnen in Zeebrugge: elk van de 8 elementen is rechtop 40 meter hoger dan de Antwerpse kathedraal

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen