Begraafplaats Heide.© evdw

Meer meldingen van sluikstorten en diefstal op begraafplaatsen

Kalmthout -

Begraafplaatsen zijn een belangrijke bron van troost voor wie iemand verloor en het is belangrijk dat een kerkhofbezoek in alle sereniteit kan gebeuren. De jongste tijd zijn er echter heel wat meldingen van overlast op de kerkhoven.

Kalmthout telt vier openbare begraafplaatsen. Die vind je in het centrum, Heide, Nieuwmoer en Achterbroek. Dagelijks zijn er heel wat bezoekers die langsgaan bij de laatste rustplaats van een dierbare.  De laatste tijd wordt de sfeer op de begraafplaatsen verstoord door overlast, onder meer door sluikstorten, rondslingerend afval en soms zelfs diefstal. De gemeente vraagt dan ook nadrukkelijk om het nodige respect op de begraafplaatsen te tonen. Op elk kerkhof vind je de nodige voorzieningen om afval, zoals oude bloemstukken, bloempotjes en kaarsen, te deponeren in de voorbestemde vuilcontainer, niet in grachten of op het terrein zelf.

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V): “Met deze oproep willen we de mensen sensibiliseren om geen afval achter te laten op de kerkhoven. De politie inschakelen is op dit moment echt niet nodig, want er is voldoende sociale controle.”(evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners