Themabeeld.© Fred Debrock

Ministerraad geeft groen licht voor betere bescherming pakjesbezorgers, vakbonden en sectorfederaties reageren verbolgen

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor het voorontwerp van wet voor een betere bescherming van pakjesbezorgers. Die zullen recht op rust hebben na 9 uur bezorgen, zullen niet meer onderbetaald werken en krijgen een correcte vergoeding, zegt minister van Post Petra De Sutter (Groen) woensdag. De sociale partners van het goederenvervoer en de logistiek voor rekening van derden reageren verbolgen over het voorontwerp: “Minister De Sutter nekt de Belgische pakjessector”.

Bron: BELGA

De regering sleutelt al langer aan een regeling om de wantoestanden bij de pakjesbezorgers aan te pakken. Dit voorstel komt daar aan tegemoet, zegt De Sutter. Zo regelt het voorontwerp dat koeriers maar maximaal 9 uur per dag pakjes mogen bezorgen. In totaal gaat het om maximaal 56 uur per week, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur.

Daarnaast komt er een wettelijke minimumvergoeding voor de koeriers. “Daarvoor wordt gekeken naar het loon van werknemers uit het paritair comité wegvervoer voor derden. Dat is de meest cruciale verandering en zorgt ervoor dat pakjeskoeriers kunnen rondkomen en eerlijk betaald worden”, zegt De Sutter.

De pakjesbezorgers zullen ook niet meer zelf moeten opdraaien voor kosten om wettelijk in orde te zijn of om te kunnen rijden. Het gaat daarbij dan onder meer om verzekeringen en belastingen. Een Koninklijk Besluit regelt dat nog verder in detail, zegt de minister.

Verantwoordelijkheid van bedrijven

De Sutter wijst in het voorontwerp ook op de ketenverantwoordelijkheid. Die zorgt ervoor dat grote bedrijven stevige boetes kunnen krijgen indien hun onderaannemers hun bezorgers bijvoorbeeld te weinig betalen of te lang laten rijden. Dat kan oplopen tot vijf procent van hun omzet. “Als je weet dat grote pakjesbedrijven tot in de miljoenen euro’s omzet hebben, is het duidelijk dat het over zware boetes kan gaan.”

Pakketbedrijven zullen zich ook moeten aanmelden bij de regulator BIPT, die een lijst zal opstellen van alle bedrijven die pakjes bezorgen in ons land, en ze zullen zich aan de wettelijke verplichtingen moeten houden. “Zo ziet ieder pakketbedrijf meteen welke onderaannemer volgens het boekje werkt. Welke bijvoorbeeld een vervoersvergunning heeft, met de juiste ondernemingscode werkt, aan de rapportageverplichtingen voldoet, zijn bezorgers correct betaalt, preventieve maatregelen heeft, rijtijden correct registreert en naleeft”, aldus minister De Sutter.

Pakketbedrijven zullen tot slot allemaal een waakzaamheidsplan moeten opstellen en een coördinator aanduiden. Die informeert pakjesbezorgers over wat mag, kan en moet.

“Minister De Sutter nekt de Belgische pakjessector”

De sociale partners van het goederenvervoer en de logistiek voor rekening van derden reageren verbolgen over het voorontwerp. “Minister De Sutter nekt de Belgische pakjessector”, klinkt het woensdag fel in het persbericht van ACV-Transcom, ABVV-BTB, Febetra, Transport & Logistiek Vlaanderen en UPTR.

De sociale partners zeggen unaniem de mening toegedaan te zijn dat de plannen van minister De Sutter om via een aanpassing van de postwet de problematiek in het pakjesvervoer aan te pakken niet de oplossing is. De voorgestelde maatregelen zullen een zeer zware impact hebben op de Belgische bedrijven, klinkt het. “Het wetsontwerp creëert enkel bijkomende negatieve effecten en administratieve lasten voor de Belgische bedrijven actief op onze pakjesmarkt en is helemaal geen oplossing voor de bestaande mistoestanden.”

Vakbonden en werkgevers maken zich ook ernstige zorgen over de afdwingbaarheid én handhaafbaarheid op buitenlandse spelers die actief zijn in ons land. “Zij krijgen zo een sterker concurrentieel voordeel ten aanzien van onze eigen bedrijven”, luidt het.

Voor de sociale partners is het streefdoel “eerlijke concurrentie binnen een administratief duidelijk, werkbaar en effectief gehandhaafd kader en correcte prijzen voor het pakjesvervoer dat integraal deel is van het goederenvervoer over de weg, voor rekening van derden”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER